02.03.2022

Starostové píší noviny

Plán témat do konce dubna 2022.

Plán vyhlášení témat

10. 3. 2022 budou zveřejněny příspěvky na téma:
Starosta versus starostka. V čem se liší práce mužů a žen na radnici? Liší se vůbec něčím? Co je pro vás, ženy na postech starostů, nejtěžší? Převládají na radnicích ženy nebo muži? Čím to je? Jak se vám, ženám, daří skloubit náročnou práci a rodinu? A naopak, jak muži, starostové, vnímají práci svých kolegyň? Připomínáte si v obci Mezinárodní den žen, nebo je to podle vás komunismem zprofanovaný svátek? Připojte foto z oslavy svátku žen nebo foto žen z radnice při nějaké akci. Nebo ilustrační foto obce.
Uzávěrka 7. 3. 2022

24. 3. 2022 budou zveřejněny příspěvky na téma:
Dva roky s covidem-19. Co se za tu dobu ve vaší obci/městě změnilo – v dobrém i ve špatném? Jak jste se s tím vypořádali? Přiložte foto obce nebo vhodné ilustrační.
Uzávěrka 21. 3. 2022

7. 4. 2022 budou zveřejněny příspěvky na téma:
Naše Velikonoce. Jaké akce v obci chystáte? Děje se u vás něco speciálního (soutěže o nejdelší pomlázku, nejhezčí kraslici, nejchutnější nádivku apod.)? Připojte fota z minulosti.
Uzávěrka 4. 4. 2022

21. 4. 2022 budou zveřejněny příspěvky na téma:
Jak bude vypadat naše obec za deset let? Zkuste popsat reálné investice nebo alespoň představy, čeho byste rádi dosáhli pro lepší život ve vaší obci/městě. Připojte ilustrační foto nebo vizualizaci dlouhodobého projektu.
Uzávěrka 18. 4. 2022

Své příspěvky o maximální délce 3000 znaků vč. mezer průběžně zasílejte na starostovepisi@lidovky.cz. Nezapomeňte vždy připojit svou portrétní fotografii, ilustrační foto k tématu a připište stranu, za kterou jste byli zvoleni – a to i v případě, že do Lidových novin přispíváte opakovaně. Pokud si nejste jisti, že váš příspěvek odpovídá požadavkům, podívejte se, jak správně napsat příspěvek.