25.08.2021

Starostové píší noviny

Představujeme nová témata rubriky Starostové píší noviny. Svaz měst a obcí je partnerem akce.

Plán vyhlášení témat

9. 9. 2021 budou zveřejněny příspěvky na téma:

To bylo naše léto. Vydařil se prázdninový čas v obci? Jaké akce (i investiční) jste připravili? Uzávěrka 6. 9. 2021

23. 9. 2021 budou zveřejněny příspěvky na téma: Škola. Co děláme pro školáky. Zajímavé (konkrétní) aktivity radnice. Pokud jste starostou v malé obci, řešíte nějak dojíždění dětí do školy? Přiložte ilustrační foto z                                  nějaké akce pro děti, rekonstrukci školy apod. Uzávěrka 20. 9. 2021

7. 10. 2021 budou zveřejněny příspěvky na téma: Železnice. Vede přes vaši obec trať? Slouží dobře? Co budova nádraží? Je vhodným vstupem do města/obce? Může se vaše obec pochlubit jízdami historickým                                      vlakem? Odkud a kam jezdí, kdo jej provozuje, je o jízdy zájem? Jak se na provozu podílí radnice? Kdy jste naposledy cestovali vlakem vy - a kam? Přiložte ilustrační foto vlaku, stanice apod. Uzávěrka 4. 10. 2021

21. 10. 2021 budou zveřejněny příspěvky na téma: Obecní kronika. Kdo a jak ji píše? Je problém zajistit kronikáře? Jak je stará? Pamatuje nějaké vtipné historické události z vaší obce? Uzávěrka 18. 10. 2021

4. 11. 2021 budou zveřejněny příspěvky na téma: Poslední věci člověka. Starosta bývá řečníkem nejen na svatbách, ale také na pohřbech. Jak funguje obecní a městský hřbitov? Má dostatečnou kapacitu?                                                Vybudovali jste hřbitov nový? Máte historický hřbitov proměněný v park? Je mezi lidmi ještě zájem o pohřeb do země? Jak místo chráníte před vandaly? Připojte foto hřbitova či smuteční síně. Uzávěrka 1. 11. 2021

18. 11. 2021 budou zveřejněny příspěvky na téma: Listopad 89. Jak ve vašem městě/obci probíhala sametová revoluce? Účastnili jste se demonstrací? Připomínáte si nějak toto výročí? Jak se obec za 32 let                                              proměnila? Připojte kvalitní historické foto nebo hezký snímek obce. Uzávěrka 15. 11. 2021

 

Své příspěvky o maximální délce 3000 znaků vč. mezer průběžně zasílejte na starostovepisi@lidovky.cz. Nezapomeňte vždy připojit svou portrétní fotografii, ilustrační foto k tématu a připište stranu, za kterou jste byli zvoleni – a to i v případě, že do Lidových novin přispíváte opakovaně. Pokud si nejste jisti, že váš příspěvek odpovídá požadavkům, podívejte se, jak správně napsat příspěvek.

Texty, které nebudou publikovány v novinách, postupně zveřejňujeme na www.lidovky.cz/starostovepisi a www.smocr.cz.

Těšíme se na vaše články.

 

Jana Pavlová editorka projektu