04.06.2015

Stanovili jsme pravidla: bezdlužnost a délku trvalého pobytu

OSTRAVA - JIH Díky novele zákona jsou pro nás doplatky na ubytování vyplácené osobám v hmotné nouzi, více než aktuální otázkou. V Ostravě-Jih, nejlidnatějším ostravském obvodě (za měsíc jsme obdrželi přibližně 700 žádostí), je nyní celkem 14 ubytoven.

OSTRAVA - JIH Díky novele zákona jsou pro nás doplatky na ubytování vyplácené osobám v hmotné nouzi, více než aktuální otázkou. V Ostravě-Jih, nejlidnatějším ostravském obvodě (za měsíc jsme obdrželi přibližně 700 žádostí), je nyní celkem 14 ubytoven.

Osobně se domnívám, že novinka, která podmiňuje vyplacení doplatků provozovateli ubytovny jen za souhlasu obce, problém jako takový neřeší. Celkovou situaci sice zlepšuje to, že musí být dodrženy hygienické podmínky a další aspekty, ale zákonem daná úprava je z pohledu samosprávných celků jen chvilkovou šancí něco ovlivnit. Provozovatelé ubytoven jistě brzy přijdou s novými nápady jak samosprávu obejít, například tak že podepíší nájemní smlouvy a obyvatele přihlásí k trvalému pobytu. Přestože doufáme, že obce do budoucna naleznou ve svých snahách spojence a zákon bude adekvátně připraven, zatím situaci řešíme následovně.

Naše rada ve druhé polovině května rozhodla o schválení zásad, podle kterých bude sociální odbor úřadu žádosti o doplatky posuzovat. Mezi kritéria patří bezdlužnost vůči obci, délka trvalého pobytu v obci. Souhlas udílíme pouze na dobu určitou (tří měsíců), po které můžeme žádost znovu posoudit. Rozhodovat chceme bez zbytečného odkladu a pro další průběh si necháváme možnost provést místní šetření. Nyní čekáme na vyhodnocení a zkušenosti z ostatních obcí.

Martin Bednář, starosta městského obvodu, ANO