04.06.2015

Sociální bydlení je dočasným řešením

PRAHA 15 Sociální bydlení je obecně chápáno jako pomoc domácnostem, které si nejsou schopny samy potřebu bydlení zajistit.

PRAHA 15 Sociální bydlení je obecně chápáno jako pomoc domácnostem, které si nejsou schopny samy potřebu bydlení zajistit.

V Praze 15 je většina bytů po privatizaci bytového fondu z minulých let v soukromých rukách. Městská část disponuje především byty pro krátkodobé ubytování svých občanů ve stavu bytové nouze na dobu 6 – 12 měsíců, ve které mají lidé čas vyřešit svoji tíživou situaci. Jedná se o ubytovací jednotky na ubytovně pro neúplné rodiny či jednotlivce, kde část je vyhrazena i pro potřeby odboru sociální péče. Dále máme několik bytových jednotek pro rodiny s dětmi. Jeden byt je používán jako chráněné startovací bydlení pro děti z dětského domova.

Důležitou součástí našeho bytového fondu s nákladovým nájemným je DZU - Dům s pečovatelskou službou, kde žijí senioři nad 65 let.

Sociální bydlení je dočasné řešení krizového stavu rodiny či jednotlivce a naše městská část je schopna lidem, kteří splňují podmínky pro přidělení těchto bytů, pomoci. Nájemci těchto bytů se také mohou přihlásit do výběrových řízení na pronájem bytů za standardních podmínek pro všechny obyvatele s trvalým bydlištěm v naší městské části. A vyřešit, při troše štěstí, svoji bytovou situaci natrvalo.

Jana Trková, zástupkyně starosty, ČSSD