21.07.2016

Rozdělili jsme miliony korun

BRANDÝS N/L/STARÁ BOLESLAV Na otázku, zda se v našem městě daří spolkům, mám jednoznačnou odpověď – ano. Podporujeme činnost společenských, kulturních a zájmových organizací i organizací působících v sociální oblasti, a to především propracovaným systémem dotací a grantů.

Na otázku, zda se v našem městě daří spolkům, mám jednoznačnou odpověď – ano. Podporujeme činnost společenských, kulturních a zájmových organizací i organizací působících v sociální oblasti, a to především propracovaným systémem dotací a grantů.

Finanční prostředky jsou určeny na využití volného času, především na podporu práce s mládeží a aktivity, které jsou kvalitní alternativou sociopatologickým jevům, na kulturní a společenské vyžití občanů města v důchodovém věku v Programu aktivní stáří, na podporu ediční činnosti propagující město Brandýs nad Labem – Starou Boleslav, na kulturní, společenské a sportovní aktivity, k nimž patří festivaly, tvůrčí dílny, výstavy a na osvětové aktivity – semináře, workshopy atd. určené rodičům či zákonným zástupcům dětí.

Na základě předložených žádostí a po posouzení grantovou komisí bylo celkově v programu pro poskytování dotací za rok 2016 z rozpočtu města přiděleno 6 955 718 Kč. V programu Příspěvky na činnost společenských, kulturních a zájmových organizací byla mezi 16 subjektů na celoroční spolkovou činnost rozdělena částka 1 099 760 Kč. Mezi hodnocená kritéria patří např. veřejně prospěšná činnost žadatele, zaměření projektu na mládež nebo seniory, ekonomická náročnost či dostupnost a rozsah akce. Z 51 doručených žádostí bylo podpořeno 38 projektů, mezi něž bylo rozděleno 857 000 Kč.

Mezi městem podpořené organizace patří např. pěvecký sbor Bojan, Brandýský Matýsek, Český svaz chovatelů, Divadelní soubor Klika, Gymnázium J. S. Machara, Chrámový sbor VÁCLAV, Jezdecký klub Stará Boleslav, Junák, Klub filatelistů, Kruh přátel hudby, Městská historická garda, Rodinný klub Klíček, Samoděj, z.s., Sbor dobrovolných hasičů, Střední zemědělská škola, Šermířský klub Houštka, Vlastenecko dobročinná obec baráčníků, ZO Českého zahrádkářského svazu, Český kynologický svaz a rovněž sportovní organizace.

Podporujeme i organizace působící v sociální oblasti, jejichž žádosti posuzovala komise pro sociální záležitosti, zdravotnictví a protidrogovou prevenci. Celkem bylo pěti organizacím, mezi něž patří Arcidiecézní charita Praha. Ateliér 6tej smysl či Handicap dílna, rozděleno 495 000 Kč.

Podpora spolkových, sportovních a občanských aktivit je důležitá a nevznikla by bez ní řada úspěšných akcí, k nimž patří např. Audience u císaře Karla I., Polabský Montmartre, Opera Gala Open Air, festival Divadelní Brandýs, představení Divadelního souboru Klika, Houštecký cyklomaraton či Běh Brandýsem a Boleslaví. Spolkový a sportovní život zahrnuje množství aktivit, počínaje tréninky dětí či klubovými akcemi pro „fajnšmekry“ až po akce přesahující svým významem rámec města a lákající k návštěvě hosty z okolí.

Vlastimil Picek, starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, politické hnutí Podpora občanů