18.08.2016

Radnice má pomáhat všem, kteří to potřebují

VOTICE (Středočeský kraj) Bezbariérovost významně ovlivňuje kvalitu života ve městech. Lidé na vozíku si zaslouží stejné možnosti jako ostatní, ale schody či obrubníky jsou pro ně nepřekonatelnou překážkou. Mnohé se v tomto směru zlepšilo, například zajištění bezbariérového přístupu na úřadech měst a obcí je dnes všeobecně bráno jako samozřejmost.

VOTICE (Středočeský kraj) Bezbariérovost významně ovlivňuje kvalitu života ve městech. Lidé na vozíku si zaslouží stejné možnosti jako ostatní, ale schody či obrubníky jsou pro ně nepřekonatelnou překážkou. Mnohé se v tomto směru zlepšilo, například zajištění bezbariérového přístupu na úřadech měst a obcí je dnes všeobecně bráno jako samozřejmost. Pak je tu ale celá řada dalších veřejných budov. I na ty jsme se u nás ve Voticích zaměřili.

Na bezbariérovost jsme mysleli při kompletní rekonstrukci bývalého kina, z něhož jsme vybudovali multifunkční centrum se zázemím pro pořádání nejrůznějších akcí pro obyvatele města i jeho okolí. Obnovy se tak dočkal sál s kapacitou téměř 150 návštěvníků a přibyla klubovna pro spolky. Ta slouží mimochodem i ke schůzkám místního sdružení zdravotně postižených. Bezbariérový přístup do prostor multifunkčního centra je zajištěn novým výtahem. Hendikepovaní se tak snadněji dostanou na všechny akce, které se zde pořádají, ať už jde o divadla, výstavy, workshopy nebo vzdělávací přednášky. Výtahem se dnes lidé s omezeným pohybem i rodiny s kočárky bez problémů dostanou také do zrekonstruované městské knihovny.

Z poslední doby mohu jmenovat projekt na základní škole nazvaný Zvládneme i schody. Pro hendikepované a méně pohyblivé žáky se podařilo zajistit bezbariérový přístup do všech tříd a odborných pracovišť. Novou schodišťovou plošinu škola pořídila díky pomoci Nadace ČEZ, která na ni přispěla částkou 400 tisíc korun. Už v předchozích letech se z finančních prostředků zřizovatele bezbariérově zpřístupnily šatny a přízemí staré budovy, kde probíhá výuka žáků prvního stupně.

Na úřad, do školy, knihovny nebo na nákup vede cesta přes několik chodníků a přechodů. Vozíčkáře může potkat bezpočet překážek, a na to je potřeba se zaměřit i při opravách komunikací v obci. Když rekonstruujeme chodník, vždy myslíme na to, aby měl zešikmené obrubníky všude, kde jsou přechody pro chodce.

Jako starosta jsem pro to, aby radnice konstruktivně spolupracovala s místními sdruženími a spolky, které hendikepovaným pomáhají, a když je potřeba, tak jim pomohla. Stalo se tak například vloni, kdy se do kanceláře sdružení zdravotně postižených vloupali zloději, ukradli peníze z pokladnice a poničili zařízení kanceláře. Přišlo nám správné sdružení finančně podpořit a poskytnout mu v této nešťastné situaci také materiální pomoc, a tak jsme také učinili. Dodnes nechápu, jak mohli bezohlední zloději okrást organizaci, která se stará o potřebné.

JIŘÍ SLAVÍK, starosta města Votice, TOP09

JIŘÍ SLAVÍK, starosta města Votice, TOP09