18.08.2016

Prioritou je stovka odlehčovacích lůžek

ŘEPY (PRAHA 17) Jsme městskou částí, která má více než 25 000 obyvatel, významné procento z tohoto počtu tvoří senioři a handicapovaní občané. Radnice se podpoře těchto obyvatel Řep dlouhodobě věnuje. Na území naší městské části působí již řadu let bezbariérový dům, převážně pro lidi s tělesným handicapem.

ŘEPY (PRAHA 17) Jsme městskou částí, která má více než 25 000 obyvatel, významné procento z tohoto počtu tvoří senioři a handicapovaní občané. Radnice se podpoře těchto obyvatel Řep dlouhodobě věnuje.

Na území naší městské části působí již řadu let bezbariérový dům, převážně pro lidi s tělesným handicapem. Samozřejmě kromě toho i v běžné zástavbě žije řada osob např. se sluchovým, mentálním, zrakovým i dalším postižením. Snažíme se jim život v Řepích usnadňovat, a proto aktivně přistupujeme k bezbariérovému pohybu obyvatel, každoročně aktualizujeme mapu dostupnosti pro občany se zdravotním znevýhodněním.

Stejně tak dlouhodobě finančně podporujeme významnou měrou fungování Klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova.

V roce 1998 byla v Řepích zřízena příspěvková organizace – Centrum sociálně zdravotních služeb, která zajišťuje terénní pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství, domácí zdravotní péči, fyzioterapii, psychologickou poradnu a další služby.

Tato organizace mimo jiné podporuje pravidelnou každotýdenní činnost pěti klubů seniorů, pro zájemce připravuje dvakrát ročně výlety... Pro seniory a osoby s handicapem také již několik let pořádá bezplatné celoroční kurzy (nabízí výuku práce na PC, cizích jazyků – na výběr je angličtina, ruština, francouzština a němčina - celkem v osmi skupinách, plavání pro seniory, cvičení pro seniory, k dispozici je knihovna a řadu dalších aktivit).

Toto zařízení se stalo komunitním centrem pro setkávání, zároveň se zde poskytují služby pro seniory (středisko osobní hygieny, rehabilitace, masáže a řada dalších aktivit).

V rámci Centra sociálně zdravotních služeb působí i půjčovna kompenzačních pomůcek za velmi přijatelných podmínek. V objektu, kde Centrum působí, se nachází i detašované pracoviště Úřadu práce, kde si občan může zažádat o příspěvky na péči a kompenzační pomůcky a zároveň si může sjednat sociální službu při jedné návštěvě.

Během roku radnice Prahy 17 ve spolupráci s místními organizacemi pořádá celou řadu společenských aktivit pro tuto cílovou skupinu. Mezi oblíbené patří pravidelná setkání jubilantů, Den matek, setkávání s občany a další akce.

V současné době je naší prioritou výstavba Domu s pečovatelskou službou s odlehčovacími lůžky pro obyvatele Řep s celkovou kapacitou 100 lůžek.

Jitka Synková, starostka Prahy 17, ODS

Jitka Synková, starostka Prahy 17, ODS