04.06.2015

Pravidla bytové politiky řeší pracovní skupina

PRAHA 3 V současné době připravujeme přijetí nových pravidel bytové politiky. Z tohoto důvodu vznikla pracovní skupina, kterou vede zástupce starostky David Gregor, v jehož kompetenci je bytová i sociální politika, odborná veřejnost, zástupce neziskových organizací zabývajících se mimo jiné i pomocí osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nová koncepce by měla stanovit jednoznačná pravidla a určit preferované cílové skupiny obyvatel.

PRAHA 3 V současné době připravujeme přijetí nových pravidel bytové politiky. Z tohoto důvodu vznikla pracovní skupina, kterou vede zástupce starostky David Gregor, v jehož kompetenci je bytová i sociální politika, odborná veřejnost, zástupce neziskových organizací zabývajících se mimo jiné i pomocí osobám ohroženým sociálním vyloučením. Nová koncepce by měla stanovit jednoznačná pravidla a určit preferované cílové skupiny obyvatel.

Dosud jsou nájemní smlouvy k bytům uzavírány na základě usnesení rady, po předchozím doporučení Komise pro bytovou politiku. Ta má osm členů, kteří byli nominováni všemi stranami, zastoupenými v zastupitelstvu. Projednává přijaté žádosti ohledně nájmů bytů a na základě hlasování pak doporučuje radě další postup.

Praha 3 po dokončení privatizace předpokládá, že jí zůstane v majetku 1 200 až 1 500 obecních bytů, včetně 200 bytů v domech s pečovatelskou službou. Radnice Prahy 3 připravuje také projekty na vybudování cca 120 nových malometrážních obecních bytů.

 V tomto ohledu je naše městská část spíše výjimečná. Většina ostatních městských částí privatizovala veškerý bytový fond a v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení bude muset řešit nedostatek bytů např. pronájmem od soukromých majitelů.

Vladislava Hujová, starostka, TOP 09