08.03.2022

Pozor, změna příštího tématu Starostové píší noviny!

24. března si přečtete: Uprchlíci z Ukrajiny. Jak se vaše město či obec zapojily nebo ještě zapojí do pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Uzávěrka 21.3.