22.05.2015

Pomohla nám i dálnice D-47

BRAVANTICE – první zmínka o obci je z roku 1370. Do současnosti počet obyvatel kolísal. V roce 1999, když se obec Bravantice osamostatnila, zde žilo 786 občanů. Vzhledem k nedostatku pracovních míst se obec začala vylidňovat. Proto si zastupitelstvo dalo za úkol vytvářet pracovní příležitosti a nabízet mladým rodinám možnost výstavby rodinných domků.

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

BRAVANTICE – první zmínka o obci je z roku 1370. Do současnosti počet obyvatel kolísal. V roce 1999, když se obec Bravantice osamostatnila, zde žilo 786 občanů. Vzhledem k nedostatku pracovních míst se obec začala vylidňovat. Proto si zastupitelstvo dalo za úkol vytvářet pracovní příležitosti a nabízet mladým rodinám možnost výstavby rodinných domků. Tato politika přinesla ovoce, zastavil se odliv a k dnešnímu dni stoupl počet občanů na celkových 914. Zásluhu na tom má i dálnice D-47, která spojuje obec Bravantice s  Ostravou, čímž se obec stala zajímavou jak pro různé malé firmy, tak i pro obyvatele měst, kteří měli zájem bydlet na vesnici. Zastupitelstvo obce i nadále vytváří podmínky pro bydlení s cílem zamezit odlivu mladých občanů.

Ivo Kočíš, starosta