03.01.2022

Plán Starostové píší noviny do konce března

Představujeme nová témata rubriky Starostové píší noviny. Svaz měst a obcí je partnerem akce.

 

  1. ledna si přečtete:

Co očekávám od roku 2022. Jaké investiční akce jsou v plánu? Jaká jsou má osobní očekávání? Co bych rád/a dokončil/anebo změnil. Co se asi nepovede? Připojte foto obce.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 10.1.

 

  1. ledna si přečtete:

Nedovolené pálení. Jak se naše obec vypořádala s tím, že její obyvatelé či chataři pálí, co nemají. Je možné to nějak uhlídat? Připojte foto obce.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 24. ledna

 

  1. února si přečtete

Suchý únor. Jak vnímáte tuto akci? Zapojují se do ní vaši občané? A vy osobně? Má nějaký vliv na snížení tržeb ve vašich restauračních zařízeních.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 7. února

 

  1. února si přečtete

Zima v naší obci, městě. V čem se starosti starostů a starostek liší podle ročních období? Jaká byla dosavadní zima, kolik stála. Jak se dařilo turistickému ruchu (nejen horské obce a města). Očekáváte ještě sněhovou kalamitu? Jak zimu ovlivnila epidemie? Připojte zimní foto obce.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 21. února

 

  1. března si přečtete

Starosta versus starostka. V čem se liší práce mužů a žen na radnici. Liší se vůbec něčím? Co je pro vás, ženy na postech starostů, nejtěžší? Převládají na radnicích ženy nebo muži? Čím to je? Jak se vám, ženám, daří skloubit náročnou práci a rodinu? A naopak, jak muži, starostové, vnímají práci svých kolegyň Připomínáte si v obci Mezinárodní den žen, nebo je to podle vás komunismem zprofanovaný svátek. Připojte foto z oslavy svátku žen nebo foto žen z radnice při nějaké akci. Nebo ilustrační foto obce.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 7. března

 

  1. března si přečtete

Dva roky s Covidem. Co se za tu dobu ve vaší obci/městě změnilo – v dobrém i ve špatném. Jak jste se s tím vypořádali.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků je 21. března