18.08.2016

Péče o potřebné je přirozenou povinností každé městské části

PRAHA 5 Pátá městská část se o občany, kteří potřebují pomoc, stará prostřednictvím odboru sociální problematiky a Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. Odbor sociální problematiky se zaměřuje zejména na sociální poradenství, pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí či s vyhledáváním vhodných služeb.

PRAHA 5 Pátá městská část se o občany, kteří potřebují pomoc, stará prostřednictvím odboru sociální problematiky a Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.

Odbor sociální problematiky se zaměřuje zejména na sociální poradenství, pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí či s vyhledáváním vhodných služeb. Mj. zajišťuje i agendu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, což je zásadní prvek pro rozvoj sociální péče na území Prahy 5. Můžeme plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám našich občanů. Pravidelně se scházejí pracovní skupiny se změřením na různé cílové skupiny. Jedna z nich se zabývá problematikou seniorů a osob se zdravotním postižením.

Na webových stránkách komunitního plánování je připraven mimo jiné Katalog sociálních služeb, který provádí nabídkou poskytovatelů sociálních služeb. Je zaměřen kromě skupiny zdravotně postižených i na oblast seniorů, osob v krizi, děti a rodina, národnostní menšiny a sociální prevence.

S uvedeným úzce souvisí komunikace úřadu s neziskovými organizacemi, spolupráce v této oblasti je velice prospěšná. Mimochodem, čekají nás Dny neziskových organizací, které se uskuteční na pěší zóně Anděl již 8. září. Cílem setkání je zvýšit povědomí a informovanost široké veřejnosti o fungování neziskových organizací na území Prahy 5.

Navíc jsme pro rok 2016 vyhlásili Dotační programy pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Prahy 5, přičemž jeden z dotačních programů je zaměřen na Život bez bariér. Mezi dvacítku uchazečů jsme rozdělili více než půl milionu korun.

Také přispíváme na služby spolku Život 90, který občanům Prahy 5 nabízí provoz tísňové péče AREÍON. Podpořili jsme např. i Kavárnu mezi řádky, která je provozována v prostorách městské části. Jedná se o projekt zaměřený na podporu lidí s postižením s tím, že pracují na pomocných pozicích. V nejbližší době se uskuteční také akce Děti v pohybu, která je určená pro sluchově postižené žáky z mateřinky a Základní školy Výmolova.

Druhým poskytovatelem péče je již zmíněné Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., které v zásadě zajišťuje samotnou praktickou péči a služby. Provozuje např. terénní pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péče, Dům s pečovatelskou službou, byty s pečovatelskou službou či Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením, střediska osobní hygieny, informační linku. Zároveň nabízí služby, které umožňují seniorům či handicapovaným žít aktivnější a zdravější život – spadá pod něj např. Komunitní centrum Prádelna, internet pro seniory i pořádání nejrůznější akcí.

Prádelna nabízí nejrůznější komunitní aktivity, vzdělávací, kulturní a společenský program nejen pro seniory, ale i pro děti. V rámci sociálního programu má centrum nezastupitelnou roli - a čím více podobných aktivit, fungujících na plynulé spolupráci mezi „úřadem“ a občany bude, tím lépe.

Radek Klíma, starosta Prahy 5, TOP 09

Radek Klíma, starosta Prahy 5, TOP 09