18.08.2016

Paprsek pomáhá lidem začlenit se do společnosti

PRAHA 15 Pro seniory u nás funguje Klub seniorů při Centru sociální a ošetřovatelské pomoci p.o. (CSOP), který je dobře přístupný handicapovaným. Dále je využívaný Spolkový dům, kde se soustřeďuje spolková činnost obce.

PRAHA 15 Pro seniory u nás funguje Klub seniorů při Centru sociální a ošetřovatelské pomoci p.o. (CSOP), který je dobře přístupný handicapovaným. Dále je využívaný Spolkový dům, kde se soustřeďuje spolková činnost obce.

V CSOP je půjčovna kompenzačních pomůcek pro obyvatele, kteří náhle potřebují pro sebe či své blízké invalidní vozík, chodítko, berle a další potřeby. Blízkost služby je výhodou.

A bariéry? – snažíme se je překonávat. V obci máme bezbariérové přechody pro chodce, bezbariérový přístup na ÚMČ Praha 15. Máme zmapovanou přístupnost a bezbariérovost důležitých objektů naší MČ, jako jsou lékárny, pošty, knihovna, nádraží, obchody, školy atd. Po vyhodnocení se budeme věnovat některým stavebním úpravám, které zlepší stávající stav.

V Praze 15 funguje chráněné bydlení Dětského centra Paprsek, na jehož stavebním rozšíření jsme se podíleli. Cílovou skupinou jsou dospělí klienti s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením, kteří zde žijí v přirozených podmínkách s potřebnou podporou asistenta, a mohou se tak s úspěchem začlenit do společnosti.

MUDr. Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Praha 15, ČSSD