13.01.2017

Obyvatelé Byšiček dostanou dárek k 300 letům vzniku obce

LYSÁ NAD LABEM (Středočeský kraj) Nejrozsáhlejší z řady letošních investičních akcí bude generální oprava nadjezdu nad železniční tratí. Vyžádá si nejen čtvrt miliardy korun, ale také téměř dvouleté uzavření této komunikace. Investorem stavby bude Středočeský kraj.

LYSÁ NAD LABEM (Středočeský kraj) Nejrozsáhlejší z řady letošních investičních akcí bude generální oprava nadjezdu nad železniční tratí. Vyžádá si nejen čtvrt miliardy korun, ale také téměř dvouleté uzavření této komunikace. Investorem stavby bude Středočeský kraj.

Největší městskou investicí pak bude bezesporu výstavba vodovodu a kanalizace v osadě Byšičky, celkové náklady se budou pohybovat okolo 17 milionů korun, šedesát procent z této částky by mohla pokrýt státní dotace. Pro místní bude důstojným darem k 300 letům od vzniku obce.

Za pomoci státní dotace plánujeme realizovat i dokončení kanalizace ve Dvorcích, jež vyjde téměř na 10 milionů. S touto investicí budeme počítat, i když na ni státní dotaci nedostaneme, proto jsme tuto částku zařadili do rozpočtu.

Dle demografické studie budou i v Lysé nad Labem přibývat děti. Proto město plánuje zahájit stavbu nové modulární mateřské školy v hodnotě 10 milionů korun, se sedmi miliony počítá na rekonstrukci vodojemu na Zámeckém vrchu. Ta je nutná pro plynulý odběr vody v lyských domácnostech. Téměř dvanáct milionů pak bude stát automatické parkovací zařízení na jízdní kola (parkovací dům) v železniční stanici. Zde by 90 % nákladů měla pokrýt dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pět procent bude dotace Středočeského kraje a dalších pět procent, tedy něco málo přes půl milionu, uhradíme z našeho rozpočtu.

Brzy bychom rádi v našem městě vybudovali víceúčelovou sportovní halu, vítězný projekt byl na konci listopadu 2016 představen veřejnosti a celkové náklady na její stavbu by měly činit přibližně 79 milionů Kč. Hala by mohla vedle sportu sloužit i na akce kulturní a společenské. V roce 2017 počítáme s tím, že bude zpracována projektová dokumentace a, pokud budeme mít dostatek finančních prostředků, rádi bychom stavbu haly započali v příštím roce.

Jak již zaznělo, nedalekou osadu Byšičky čekají oslavy 300 let od založení, respektive od obnovy původní obce Byšice. Ta po husitských válkách a později po válce třicetileté postupně zanikla. O obnovu vsi s ojedinělým náměstíčkem – okrouhlicí – se zasloužil sám hrabě František Antonín Špork. Dvoudenní program, který přijde město na 300 tisíc Kč, bude plný akcí pro všechny generace a v plánu je na 9. a 10. září, kdy se budeme bavit na celkem třech scénách. Hlavní vyroste přímo na návsi v Byšičkách a kromě místních folklorních a hudebních souborů se návštěvníci mohou těšit například na Pražský dixieland, světelnou show nebo zpěváka Laďu Kerndla. Zapojí se i Řád svatého Huberta.

Po úspěšném 1. ročníku městských slavností Lysá žije se již nyní připravuje ročník druhý, a to na 26. a 27. května. Hlavní program se uskuteční na Husově náměstí a v letním kině, doprovodný v dalších částech města, jako je náměstí Bedřicha Hrozného nebo například atrium bývalého augustiniánského kláštera, dnes okresního archivu. Město na tyto slavnosti počítá s částkou 600 tisíc. Program bude sestávat především z hudebních vystoupení. V doprovodném programu nebude chybět divadlo či interaktivní zábava pro děti.

Přeji všem úspěšný rok 2017.

KAREL OTAVA, starosta Lysé nad Labem, ČSSD

KAREL OTAVA, starosta Lysé nad Labem, ČSSD