19.10.2017

O žádného hasiče se nemusíme bát

VELKÁ JESENICE (Královéhradecký kraj)  Do vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů investujeme průběžně. Oddělili jsme financování „zřízené jednotky“ od příspěvku na činnost „spolku“ sboru dobrovolných hasičů a výborně se to osvědčilo.

VELKÁ JESENICE (Královéhradecký kraj)  Do vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů investujeme průběžně. Oddělili jsme financování „zřízené jednotky“ od příspěvku na činnost „spolku“ sboru dobrovolných hasičů a výborně se to osvědčilo.

Rozpočet jednotky je každoročně na úrovni 80-100 tisíc korun. Kromě běžných a nutných výdajů zbývá na obnovu a zlepšení vybavení kolem dvaceti tisíc korun. Další prostředky na vybavení získáváme jako dotaci Královéhradeckého kraje. Konzultacemi s velitelem i všemi členy jednotky vždy nakupujeme to nutné a ne zbytečné zásoby do regálů ve zbrojnici. Náklady nám šetří členové jednotky, kteří techniku co to jen jde udržují dobrovolnou prací svépomocí.
Jednotka je kategorie JPO III a má pravidelně kolem deseti ostrých výjezdů ročně. Všech šestnáct členů jednotky je plně proškoleno a o nikoho z nich se při zásazích nemusím bát. Kromě ostrých výjezdů mají občas i utajený výjezd cvičný a vyjíždí také na kalamitní stavy a technickou pomoc do naší i sousedních obcí. Pro zlepšení akceschopnosti jednotky plánujeme výstavbu nové hasičské zbrojnice, protože v současnosti vyráží technika ze dvou různých míst. Snad vše včas vyprojektujeme a získáme i dotaci. Našim hasičům tímto moc děkuji za práci!

PETR JENIŠTA, starosta obce Velká Jesenice, nezávislý

PETR JENIŠTA, starosta obce Velká Jesenice, nezávislý