25.05.2015

Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady

KYJOV Nejsložitějším úkolem je zajistit dostatek pracovních příležitostí, proto podporujeme zaměstnavatele. Kyjov je jihomoravské město s dvanácti tisíci obyvateli, s úřadem vykonávající rozšířenou působnost pro 41 obcí a 55 tisíc lidí ve spádové oblasti. Ještě dva roky nazpět byl trend vývoje obyvatel záporný. V posledním období se nám daří tuto negativní skutečnost měnit.

Téma: Jakým způsobem řešíte demografické změny ve své obci?

KYJOV Nejsložitějším úkolem je zajistit dostatek pracovních příležitostí, proto podporujeme zaměstnavatele.

Kyjov je jihomoravské město s dvanácti tisíci obyvateli, s úřadem vykonávající rozšířenou působnost pro 41 obcí a 55 tisíc lidí ve spádové oblasti. Ještě dva roky nazpět byl trend vývoje obyvatel záporný. V posledním období se nám daří tuto negativní skutečnost měnit. Proto, aby se obyvatelé cítili ve městě spokojeni, je nutné naplňovat několik předpokladů. Lidé musí mít kde bydlet, město nebo alespoň region do vzdálenosti 25 kilometrů musí skýtat pracovní příležitosti. Důležitým aspektem je také úroveň základních škol a pestrá nabídka volnočasových aktivit. Nezanedbatelnou skutečností, jak vyplývá z rozhovorů se spoluobčany, je také vstřícnost úřadu a možnost společenského vyžití. 

Nejsložitějším úkolem města je zajistit dostatek pracovních příležitostí. Přitáhnout nového velkého investora se podaří maximálně tak jednou za deset let. A ani to nezaručí, že mladí lidé, především vysokoškolsky vzdělaní, najdou uplatnění. Samostatnou kapitolou je pak systém vzdělávání a školství našeho státu, které chrlí mladé lidi s diplomy různých společensko-vědních oborů a dělá z nich ne nezaměstnané, ale nezaměstnatelné. Na jedno místo v administrativě se hlásí sto uchazečů, na pozici obsluhy CNC strojů nemáte z čeho vybírat. Proto se v Kyjově snažíme podporovat stávající zaměstnavatele v rozšiřování jejich podnikatelských aktivit. Vytvořili jsme Komisi pro podporu podnikání a zaměstnanosti, kde jsou zaměstnavatelé, veřejnost i zastupitelé. Z debaty pak vycházejí podněty k vhodným úpravám územního plánu, lepší koordinaci administrativy úřadu i státních institucí jako je třeba úřad práce. Doporučují se vhodné nákupy pozemků pro menší investory nebo se společné hledají noví nájemci opuštěných budov ve vlastnictví města pro živnostenské podnikání.

Velkým posunem v otázce možnosti bydlení se stal převod městského bytového fondu do vlastnictví nájemníků. Senioři, vlastnící, směňovali velké byty s mladými rodinami, které chtěly do většího. Nikdo z nich tak nemusel odcházet z Kyjova, neboť své bytové potřeby uspokojili těmito směnami. S krajem spolupracujeme na přestavbě opuštěného domova mládeže, kde by mohly vyrůst startovací byty. Intenzivně hledáme seriózního developera, se kterým bychom zrealizovali zónu pro individuální bydlení v lokalitě Bukovanská. V předchozích letech jsme zde vykoupením a převody scelili zónu pro možnou výstavbu padesáti rodinných domů. Prioritou ale zůstává starost o stávající obyvatele, aby neměli úvahy o opuštění našeho města. Z finančních prostředků prodeje bytů jsme zajistili revitalizaci našich sídlišť. Upravili parkovací plochy, vysadili novou zeleň, vyměnili veřejné osvětlení, zrekonstruovali chodníky a místní komunikace.

Má-li občan práci a kde bydlet, zajímá ho také volnočasové vyžití pro jeho samotného a především jeho děti. V minulém roce jsme převzali zřizovatelské kompetence domu dětí a mládeže, abychom lépe koordinovali s našimi školami odpolední vyžití dětí a nabídli pestrou škálu aktivit. Grantovým systémem, který má objem kolem 5 milionů korun, podporujeme spolky a organizace v oblasti sportu, sociálních záležitostí, kultury a společenského dění. Letos přibude v Kyjově umělá ledová plocha a chystáme rekonstrukci koupaliště. Možnost odpočinout si od práce a najít dětem vhodné aktivity k podpoře jejich talentu v mimoškolní dobu je velmi podstatná. A úroveň místních škol samozřejmě také. Výborní kantoři si zaslouží učit ve zrekonstruovaných budovách s adekvátním vybavením, kde se žáci cítí bezpečně a spokojeně. Ročně uvolňujeme na provoz škol kolem 15 milionu korun a investujeme také do sportovišť. Snažíme se, aby každý rok vyrostlo nové dětské hřiště nebo stávající prošlo generální opravou.

Úkolem radnice města je udržet stávající počet obyvatel. Pracovat na tom, aby Kyjov byl místem, kde se dobře žije. K tomu přispívá také samotný městský úřad. Otevřeli jsme proto v přízemí radnice nové informační centrum, kde si občan ověří podpis, zaplatí popelnice a dostane veškeré informace včetně tiskopisů. Zavedli jsme objednávání přes internet a mobilní aplikaci pro hlášení závad. Pořádáme pravidelné hovory s občany a také odpoledne se starostou. Je to nejlepší způsob, jak se dozvědět, co občanům chybí, jaké jsou jejich potřeby a přání.

Jsme na dlouhé cestě, jejímž cílem je město vstřícné pro své občany a otevřené novým obyvatelům. Nejdůležitější je nepolevit a inspirovat se dobrými příklady z jiných měst.

František Lukl, starosta Kyjova, Sedmadvacítka nezávislých