18.06.2015

Kontroly nám dávají zpětnou vazbu

PRAHA 3 Naše radnice kontroly vítá. Vnímáme je jako zpětnou vazbu, a tedy v konečném důsledku usnadnění naší práce.

PRAHA 3 Naše radnice kontroly vítá. Vnímáme je jako zpětnou vazbu, a tedy v konečném důsledku usnadnění naší práce.

Především jsou pro nás důležité jako upozornění, kde se máme pro příště vyvarovat chyb. Aby tomu tak ale mohlo být bezezbytku, musím podotknout, že v některých oblastech, jako je např. informační a účetní systém, postrádáme snahu Magistrátu hlavního města Prahy o systémovou kompatibilitu mezí touto institucí a městskými částmi.

Vladislava Hujová, Praha 3, TOP09