10.03.2017

Kompromis hledáme často se skřípěním zubů

OKŘÍŠKY (Kraj Vysočina) Kácení stromů a jejich povolování, to je jedna z mála kompetencí v přenesené působnosti, kterou má i starosta té nejmenší obce. Nevím jak který kolega, ale pro mě je to spíš danajský dar. Občané se totiž dělí na dvě skupiny a někdy se těžko hledá kompromis.

OKŘÍŠKY (Kraj Vysočina) Kácení stromů a jejich povolování, to je jedna z mála kompetencí v přenesené působnosti, kterou má i starosta té nejmenší obce. Nevím jak který kolega, ale pro mě je to spíš danajský dar. Občané se totiž dělí na dvě skupiny a někdy se těžko hledá kompromis.

Jedni by nejraději pokáceli všechny stromy na veřejných prostranstvích, protože stíní do oken, padá z nich listí a vítr ho fouká za plot, někdy i plody, na které létají vosy, pyl práší na auta, no prostě samé závažné problémy... Druzí by zase nejraději slovo „kácení“ zakázali a bijí se za každý strom, byť je dávno suchý, vyhnilý, padají z něj větve, ohrožující chodce apod. Jsem rád, že se většinou podaří najít rozumnou dohodu, ale někdy je to až po řadě jednání a jak se říká se skřípěním zubů.

Pravdou je, že u nás v Okříškách dlouhodobě nebyla veřejné zeleni věnovaná patřičná pozornost. Většinou se ořezaly suché větve, když už padaly třeba na hřbitově na hroby, hlohům okolo hlavní silnice se prostříhaly koruny, když některý strom seschl, tak se pokácel. Vždy to bylo nárazové, bez koncepce. Podobně se městys staral i o trávníky - všechny jen klasicky sestříhané na pár centimetrů, bez květů. Sice zeleň, ale mrtvá.

V posledních letech jsme začali přístup měnit a především centrum městyse rozkvétá do krásy. Revitalizovali jsme parčík okolo Památníku osvobození, vysadili zde mladé stromky, zpevnili cestičky a podél nich vysadili květinové záhony. Okolo chodníků jsme zase osadili velké betonové (antivandalské) květináče, v nich je vysazeno vždy několik druhů rostlin, takže kvetou po celý rok. Před dvěma roky jsme vyzkoušeli vysít květinovou louku a výsledek předčil všechna očekávání – pestrobarevnou plochu nadšeně hodnotili nejen občané, ale i regionální média, loni proto přibyla další. Nevyužitá prázdná plocha byla za zámkem, proto jsme zapojili obyvatele z domu s pečovatelskou službou a vznikla zde květinová a bylinková zahrádka. Ta nejen potěší oko našich seniorů, ale navíc si zde mohou utrhnout čerstvé bylinky na čaj nebo pro dochucení oběda.

Se začátkem letošního roku jsme zahájili asi největší akci v oblasti veřejné zeleně v historii Okříšek. Projekt „Revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích městyse Okříšky“ vznikl jako reakce na pád topolu na plochu asfaltového hřiště před několika lety. Naštěstí se nehoda stala v době, kdy na místě nikdo nebyl, nicméně nás to přimělo k objednání dendrologického průzkumu stromů na veřejných plochách. Z něj potom vznikl projekt, na který jsme získali dotaci z OPŽP a letos se realizuje. V jeho rámci dojde k pokácení 53 stromů ve špatném stavu, ke zdravotním, redukčním a výchovným řezům na dalších 228 dřevinách a hlavně k výsadbě 117 stromů, 12 solitérních keřů a 1731 keřů ve skupinách. Součástí akce za 1,9 milionů korun je i další údržba po dobu pěti let. Veřejná zeleň v Okříškách tak omládne, ozdraví a přispěje k hezčímu a příjemnějšímu životnímu prostředí pro naše občany.

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky (ČSSD)

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky (ČSSD)