02.09.2016

Komenský by měl z Prahy 1 radost

PRAHA 1 Výměnné pobyty žáků, výuka za pomoci nejmodernějších technologií, ale třeba i výstavy v domácí galerii – to vše a další se v Praze 1 skrývá za poněkud fádním termínem „podpora vzdělávání“.

PRAHA 1  Výměnné pobyty žáků, výuka za pomoci nejmodernějších technologií, ale třeba i výstavy v domácí galerii – to vše a další se v Praze 1 skrývá za poněkud fádním termínem „podpora vzdělávání“.

Kdybych měl odpovědět na otázku, proč je školství v naší městské části tolik hýčkáno, mohl bych si samozřejmě vystačit s obecnými frázemi o nutnosti připravenosti mladé generace na život, celospolečenském významu a podobně. To vše je pravda, avšak v turisticky zatíženém centru metropole, kde si vážíme každého občana s trvalým pobytem v Praze 1, přistupuje k obecným pravdám i další důvod: pokud si dítě odnáší do dospělého života poznatek, že škola byla prima a že vedle dětských hrátek v rámci mimoškolních aktivit stálo za to i samotné vyučování v místě jeho bydliště, je mnohdy zaděláno na dalšího patriota.

Do škol proudí velké investice, a to i do moderních technologií. Svého času vzbudily velkou mediální pozornost interaktivní tabule, které byly instalovány ve všech školách zřizovaných Městskou částí Praha 1. Podobně pro žáky nakupujeme moderní vyučovací pomůcky. Nejde přitom o nějaký chvilkový trend – tato nadstandardní péče je kontinuální napříč volebními obdobími.

Velkým hitem mezi žáky jsou samozřejmě výměnné pobyty. Ty mají v Praze 1 dlouholetou tradici. Jejich rozkvět umožňuje především pestrá a stále se rozvíjející paleta partnerských vztahů městské části s městy a regiony v zahraničí. Možnost výměnných pobytů a vůbec spolupráce ve školství je jedním ze základních stavebních kamenů mezinárodních aktivit Prahy 1.

V širší známost již vstoupil unikátní výstavní prostor, jímž je Galerie 1. Proč unikátní? Je to galerie, kterou zřizuje přímo naše městská část, takže se nenachází pod žádným komerčním tlakem. Díky tomu v ní mohou vystavovat i mladí umělci z řad žáků našich škol. Každá taková výstava je velkou událostí, která děti motivuje k dalším umělecké tvorbě. A my dospěláci jsme poté na naše mladé umělce pokaždé patřičně hrdí.

Také v Praze 1 samozřejmě odměňujeme pedagogy, kteří se dětem obětavě věnují nad rámec běžných povinností. Občasné pohlazení totiž potřebují všichni ve školství, nejen ti malí.

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP 09

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP 09