25.11.2016

Kolín aktivně pomáhá lidem najít si práci

KOLÍN (Středočeský kraj) Úspěšné město musí svým občanům zajistit nejen příjemné prostředí pro život, ale i dostatek pracovních příležitostí. V Kolíně proto ve spolupráci se zaměstnavateli aktivně pomáháme s vytvářením pracovních příležitostí pro ty, kteří zaměstnání jen obtížně hledají.

KOLÍN (Středočeský kraj)  Úspěšné město musí svým občanům zajistit nejen příjemné prostředí pro život, ale i dostatek pracovních příležitostí. V Kolíně proto ve spolupráci se zaměstnavateli aktivně pomáháme s vytvářením pracovních příležitostí pro ty, kteří zaměstnání jen obtížně hledají.

Když se před více než deseti lety otvírala průmyslová zóna Ovčáry, vkládal do ní Kolín velké naděje. Ty se ale zcela nenaplnily. Zóně dominuje automobilka TPCA a ta zejména zpočátku nabízela zaměstnání především v dělnických profesích. Práce v automobilce je ale fyzicky náročná a nehodí se pro každého. Rychle se ukázalo, že v samotném Kolíně dostatek vhodných pracovníků není, proto mnoho agenturních zaměstnanců dojíždí odjinud. Nezaměstnanost ve městě tak sice po otevření průmyslové zóny klesla přibližně o 2 %, čekali jsme ale více.

Analýza dat nám ukázala, že největší potíže mají v Kolíně při hledání práce ženy nad 50 let věku. Snažíme se proto do města lákat takové investory, kteří by jim vytvořili vhodné pracovní podmínky. Například v závodě japonské společnosti Tsubaki, která vyrábí rozvodové řetězy pro automobily, by mohly ženy tvořit většinu zaměstnanců. Společnost zahájí v Ovčárech provoz příští rok a hned na začátku zaměstná 50 lidí. V budoucnu by do kolínské průmyslové zóny měli přijít tři další investoři. Ti se musí smluvně zavázat, že ve spolupráci s místní pobočkou úřadu práce nabídnou pracovní místa nejdříve obyvatelům Kolína.

Už letos otevřela v Kolíně společnost ČEZ Zákaznické služby nové call centrum. Práci v něm najde práci dalších zhruba 60 lidí. ČEZ jim nabízí jak práci na plný úvazek, tak nedostatkové částečné úvazky a brigády. Spolu s Městskou policií Kolín a Policií ČR nabízíme také roční praxe pro absolventy, kteří po jejím skončení mohou získat zaměstnání přímo u policie. Další pracovní příležitosti vytvořila policie pro občany starší 50 let.

Kolín podporuje i začínající podnikatele. Otevřeli jsme inkubátor, který jim za zvýhodněných podmínek nabízí plně vybavené kanceláře na tři roky. Zájem převyšuje nabídku – už za půl roku od otevření jsme měli obsazeno.

Vít Rakušan, starosta Kolína, Starostové a nezávislí

Vít Rakušan, starosta Kolína, Starostové a nezávislí