18.06.2015

Jsem z vedlejší obce, tak vím, co bylo poškozeno, tvrdil úředník

VÍTKOV (Moravskoslezský kraj) Je jistě pochopitelné, že se obce setkávají s kontrolami od různých orgánů a institucí.

VÍTKOV (Moravskoslezský kraj) Je jistě pochopitelné, že se obce setkávají s kontrolami od různých orgánů a institucí.

Vzhledem k tomu, že pracují s veřejnými prostředky, které získávají jak z rozpočtového určení daní, tak z dalších zdrojů, zejména národních nebo evropských, je legitimní, aby existoval systém kontroly nad jejich používáním. Kontrola by však měla být jen jedna, která daný konkrétní případ prověří a udělá nějaký závěr. Nebývá neobvyklé, že po kontrole poskytovatelem dotace, který konstatuje, že nedošlo k pochybení při použití získaných prostředků, dorazí po nějaké době kontrola z finančního úřadu, a má opačný názor.

Tento případ jsme zažili. Není to sice aktuální zážitek, ale přesto ho uvedu. Naše město dostalo v roce 1997 finanční prostředky ve výši 1,2 mil. Kč na likvidaci škod po povodních. Tyto peníze rozděloval okresní úřad, a to tak, že na základě žádostí jednotlivých obcí prověřil oprávněnost jejich požadavků. Pak následně přidělil finanční prostředky. Po ukončení oprav obce tyto akce vyúčtovaly okresnímu úřadu, který toto zkontroloval. Po několika letech se k nám nahlásil finanční úřad na kontrolu. Kontrolor učinil závěr, že jsme 600 tis. Kč použili v rozporu s podmínkami, protože jsme opravili něco, co nebylo povodněmi poškozeno. Své tvrzení opřel o to, že pochází z vedlejší obce, a tudíž ví, co bylo ve Vítkově poškozeno, a co ne. Na základě této argumentace nám bylo nařízeno vrátit 600 tis Kč a také nám bylo vyměřeno penále v téměř stejné výši. Samozřejmě, že jsme se odvolali a nakonec jsme uspěli, ale stálo nás to hodně úsilí a času, abychom vyvrátili ničím nepodložené tvrzení úředníka.

Při čerpání dotací by měly být jasné podmínky, které neumožňují dvojí výklad. Protože tomu tak nebývá, musí se příjemci často ptát poskytovatelů, jak daný problém vyřešit. Je důležité mít vše písemně, aby to pak bylo možné doložit následným kontrolám.

Již několikrát jsme zažili to, že na projekty realizované z ROP Moravskoslezsko přišla kontrola, což není nic neobvyklého. Ale za nějaké období přišla další kontrola, která kontrolovala průběh předcházející kontroly. Zatím jsme bez ztráty kytičky, ale můžeme ještě čekat kontrolu z další instituce - a budeme doufat, že dopadne stejně.

A co se týká kontroly obcí ze strany NKÚ, tak je otázka nejenom, zda to tento úřad vůbec bude kapacitně zvládat. Předpokládáme, že se pěkně rozroste. Hlavní otázkou ale je, co bude kontrolovat? Jak dlouho kde „visel“ záměr na prodej či pronájem? S tím by asi problém nebyl. Ale co když je bude zajímat, proč obec pronajala nebytový prostor lékaři levněji, než prodejci oblečení a pantoflí? Nebo proč pozemek v průmyslové zóně neprodá za účelem zřízení solární elektrárny, ale za menší peníz podnikateli, který tam vybuduje provozovnu a zřídí nová pracovní místa? Tak to je čistá samospráva, která je pod kontrolou občanů a nikoliv úředníků odněkud z „Prahy nebo Brna“.

Postupně začínáme nabývat dojmu, že se omezují či znesnadňují procesy, kdy zastupitelé a radní řídí a rozhodují o záležitostech v dané obci nebo městě. A to jistě není dobře.

Pavel Smolka, Vítkov (Moravskoslezský kraj), Sdružení nezávislých kandidátů