02.09.2016

Je úžasné, co všechno děti dokážou

PRAHA 5 Přímá podpora vzdělávání je téma, kterému věnuji zvýšenou pozornost. Z rozpočtu městské části financujeme vzdělávání i potřebné kvalifikace pedagogických pracovníků.

PRAHA 5 Přímá podpora vzdělávání je téma, kterému věnuji zvýšenou pozornost. Z rozpočtu městské části financujeme vzdělávání i potřebné kvalifikace pedagogických pracovníků.

Zajišťujeme financování pobytových i jednorázových akcí pro děti (školy v přírodě, seznamovací kurzy, výměnné pobyty, lyžařské výcviky, dílny, workshopy, soutěže a vystoupení) a IT techniky pro školní počítačové učebny. Věnujeme se zapojení škol Prahy 5 do národních i evropských projektů jako jsou například Příběhy našich sousedů – výuka moderních dějin. Paměť národa – sbírka vzpomínek pamětníků celé Evropy, Edison – spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, jeho vizí je tolerance, porozumění a omezení předsudků mezi odlišnými kulturami, Prevence jako cesta k osobnímu rozvoji - zajišťuje bloky primární prevence pro základní školy či Bezpečně online – projekt zaměřený na specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení.

Prostřednictvím rámcové smlouvy s agenturou ERA (Evropská rozvojová agentura) zapojujeme naše školy do čerpání zkušeností a financí z evropských zdrojů. Díky tomu funguje Projekt česko-švýcarské spolupráce „Principy dobré praxe v řízení kvality základních škol“, Místní akční plán vzdělávání v Praze 5 (koncepce vzdělávání pro budoucí období, financování workshopů...), projekt Služby péče o děti z prvního stupně základní školy usilující o rozšíření služeb pro rodiče žáků a konečně Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ - čerpání finančních prostředků na personální a materiální zajištění.

Je úžasné pozorovat, co všechno děti dokážou, když jim k tomu dáme vhodnou příležitost. Věřím, že naše programy, projekty, kurzy a dílny jsou to pravé, co jim v jejich osobním rozvoji pomůže.

Radek Klíma, starosta Prahy 5, TOP 09

Radek Klíma, starosta Prahy 5, TOP 09