18.06.2015

Jak se u nás kontrolují dotace? Běs a šikana, pravil Senát

CHRASTAVA Běs, děs, šikana. Příslušný výbor Senátu výše uvedená slova ve svém usnesení sice doslova nepoužil, ale jeho vyjádření z 10. června je ve výše uvedeném smyslu jednoznačné a pro vládu, zodpovědná ministerstva a další kontrolní orgány doslova zdrcující.

CHRASTAVA Běs, děs, šikana. Příslušný výbor Senátu výše uvedená slova ve svém usnesení sice doslova nepoužil, ale jeho vyjádření z 10. června je ve výše uvedeném smyslu jednoznačné a pro vládu, zodpovědná ministerstva a další kontrolní orgány doslova zdrcující.

O co šlo? Město Chrastava realizovalo v letech 2009 až 2010 dotační akci EU nazvanou RTN-Terminál. Vše bylo v pořádku, čtyři kontroly byly spokojené. Zato ta pátá v létě roku 2013 popřela své vlastní předchozí výsledky. Kvůli tomu, že jsme u uchazečů požadovali zkušenost s menší dotační akcí EU, bylo výběrové řízení s rekordním počtem 16 účastníků, při kterém došlo k rekordnímu snížení ceny, označeno za diskriminační. Dostali jsme nařízení vrátit dotaci a ještě nám bylo vyměřeno penále 31 milionů korun. Nakonec nám bylo sice sníženo (museli jsme odvést 0,8 mil. Kč), ale i tak jsme podali odvolání. které leží touto dobou již 16 měsíců u odvolacího orgánu (odbor 12 MF) bez jeho jakékoliv reakce. 

Kromě toho jsem však napsal 8. prosince 2014 otevřený dopis premiérovi České republiky, kde jsem na našem i na dalších příkladech poukázal na systematickou nezákonnost používanou při kontrolách kontrolními orgány. Ta spočívá v tom, že se dle oficiálního nařízení ministerstva financí ignoruje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který má přitom ze zákona jako jediný právo rozhodnout, zda byl při výběrovém řízení spáchán správní delikt. Jiné orgány si o tom ze zákona ani nesmějí vytvořit úsudek. A tak se vymyslela následující neuvěřitelná „finta“ založená na protimluvu: Při zadání veřejné zakázky došlo k diskriminaci, kterou ale nebyl a ani nemohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky (sic!). Protože nebyl a ani nemohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky, nebyl spáchán správní delikt. Protože nebyl spáchán správní delikt, nemusí o tom rozhodovat ÚOHS. Pokud o tom již ÚOHS rozhodl se závěrem, že správní delikt spáchán nebyl (bez nálezu), vyjde to nastejno. Protože však došlo k diskriminaci, je použití dotace na všechny správně vykonané práce správně vybraným zhotovitelem na dávno realizované akci porušením rozpočtové kázně a příjemce dotace musí dotaci vrátit. 

Otevřeným dopisem se zabýval Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí horní komory parlamentu. A ten po několikaměsíční práci přijal usnesení, kde mj. konstatoval, že z předložených materiálů je zřejmé, že případ obce Chrastava není ojedinělý a že vykazuje celou řadu znaků nedobré praxe. Výbor Senátu dále v usnesení uvedl, že považuje za neuspokojivou a neudržitelnou dosavadní praxi dublujících a nekoordinovaných kontrol na jednu akci, navíc dle různých metodik a pravidel. Za neudržitelnou považuje výbor Senátu situaci, kdy jsou poskytovatelem dotace vydávána stanoviska a rozhodnutí, která se následně mění nebo nejsou považována za závazná, případně jsou zpochybňována. Za neudržitelné považuje dále výbor Senátu neúměrné trestání za bagatelní nedostatky bez ohledu na to, zda byl naplněn cíl dotace. Stejně tak situaci, kdy jednotlivé orgány státní správy nerespektují bez zjevného důvodu stanovisko ÚOHS, neboť takový postup rozvrací systém právní jistoty. A také to, že kontroly probíhají zpětně s několikaletým odstupem a nikoli v období, kdy je možné chyby a nedostatky ještě odstranit. 

Výbor Senátu ve svém usnesení požaduje zásadní změny v celém kontrolním a auditním systému České republiky a pověřuje svého předsedu předložením tohoto usnesení mj. i premiérovi. 

Nutno zdůraznit, že výbor hlasoval pro usnesení jednomyslně, hlasy senátorů všech politických stran zastoupených v tomto výboru Senátu, tj. ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN, SZ a SsČR. A to samo o sobě podtrhuje vážnost a neudržitelnost současného stavu více než spousta slov. 

Michael Canov, Chrastava, Starostové pro Liberecký kraj