04.06.2015

Inspirujme se u slovenských sousedů

KUNÍN Obec Kunín se rozkládá po obou březích řeky Jičínky, od Nového Jičína je vzdálena 4 km. V obci žije 1889 obyvatel. Občanská vybavenost je u nás na velmi dobré úrovni, obec je plynofikována, máme vodovod, kanalizaci, krásnou moderní školu a školky, zdravotní středisko, šatny TJ. Chloubou obce je barokní zámek (ve vlastnictví obce), jehož zámeckou školu v letech 1807 – 1809 i Otec národa František Palacký.

KUNÍN Obec Kunín se rozkládá po obou březích řeky Jičínky, od Nového Jičína je vzdálena 4 km. V obci žije 1889 obyvatel. Občanská vybavenost je u nás na velmi dobré úrovni, obec je plynofikována, máme vodovod, kanalizaci, krásnou moderní školu a školky, zdravotní středisko, šatny TJ. Chloubou obce je barokní zámek (ve vlastnictví obce), jehož zámeckou školu v letech 1807 – 1809 i Otec národa František Palacký.

Obec disponuje 33 nájemními byty. 12 z nich bylo postaveno po povodni v roce 2009 pro občany, kterým jejich nemovitosti musely být zdemolovány, 12 bytů bylo ve stejném roce postaveno jako byty sociální.

Složení nájemců je různé - od těch, kteří se k bytům chovají slušně a plní si povinnosti dané nájemní smlouvou, po ty, jejichž způsob života se na pronajatých bytech podepisuje. Ať už úmyslně či neúmyslně, protože jinak žít neumějí, nikdo je to nenaučil. Bohužel způsobené škody jdou často na vrub obce, škody nemají nájemníci z čeho uhradit. A těžko se lidé v dospělosti naučí jinému způsobu života a přestěhovat je, není kam. Začarovaný kruh, z něhož není úniku.

Někteří nájemníci se občas dostanou do prodlení s placením nájemného, v současné době, kdy máme uzavřeny téměř všechny smlouvy na dobu určitou, však řešíme jen ojediněle.

Na velmi dobré úrovni je spolupráce v oblasti nájemního bydlení s podnikatelskými subjekty. V loňském roce využila jedna firma dotačního titulu z MMR a postavila pět bytů pro seniory. Letos další připravuje kolaudaci osm bytů ze stejného dotačního titulu, který se osvědčil a je nastaven velmi dobře. Nájemníci mají regulovaný nájem, náklady na výstavbu nezatěžují obecní rozpočet a my můžeme finance investovat do jiné potřebné občanské vybavenosti ke spokojenosti všech.

Další podnikatelský subjekt zrekonstruoval a zřídil v naší obci Komunitní dům pro osoby s chronickým duševním onemocněním a pro osoby se zdravotním postižením, bez omezení věku, které se nemohou postarat o svou osobu. Svůj nový domov zde našlo pět občanů naší obce a sedm z okolí.

Sociální bydlení je každopádně v naší republice potřebné. Ale nejde stanovovat a přikazovat zákonem. Každá obec je specifická, má jiné potřeby. A ne každá může z různých důvodů literu zákona splnit. A dávat nájemníkům pouze práva a žádné povinnosti je také špatně. Nedávno jsem se na Slovensku dostala k směrnici, která řeší přidělování bytů. Byt může být přidělen pouze tomu, kdo prokáže, že jej má mimo jiné povinnosti z čeho zaplatit. A pracuje. Neměli bychom se inspirovat u sousedů?

Dagmar Novosadová, starostka, Sdružení nezávislých kandidátů