02.09.2016

I stavebnice podporují technické vzdělávání

OKŘÍŠKY (Kraj Vysočina) Tři velké firmy v Okříškách a v jejich blízkém okolí těžko shánějí zaměstnance do výroby na pozice techniků nebo konstruktérů. Při investičních akcích se setkáváme s tím, že stavebním firmám chybí zedníci, zámečníci, svářeči, instalatéři, tesaři ... Kde se stala chyba?

OKŘÍŠKY (Kraj Vysočina) Tři velké firmy v Okříškách a v jejich blízkém okolí těžko shánějí zaměstnance do výroby na pozice techniků nebo konstruktérů. Při investičních akcích se setkáváme s tím, že stavebním firmám chybí zedníci, zámečníci, svářeči, instalatéři, tesaři ... Kde se stala chyba?

V porevolučním období zavládly představy o tom, že všichni mladí lidé by měli vystudovat vysokou školu a ty začaly vznikat jako houby po dešti. Humanitní chrlily právníky, ekonomy, filozofy, zatímco techniky skomíraly. Obdobná situace byla i na středních školách a učební obory téměř zanikly. Nějak se zapomnělo, že tuhle zemi od 19. století táhly především průmysl a stavebnictví a dnes sklízíme důsledky.

Kraj Vysočina v posledních letech věnuje velké úsilí nápravě kritické situace. Ve spolupráci s podnikatelskou sférou začal razantně podporovat technické vzdělávání prostřednictvím řady projektů. Především se samozřejmě týkají středního školství, ale některé se zaměřily i na školy základní. Jedním z nich je projekt Merkur do škol – prostřednictvím klasické stavebnice si děti rozvíjí zručnost a technickou představivost. Městys Okříšky a firmy Fraenkische a Mann+Hummel sdružily prostředky a zakoupily v roce 2014 naší základní škole 13 velkých stavebnic Merkur pro žáky druhého stupně. V loňském roce je potom doplnily stavebnice Roto pro nejmladší děti.

V roce 2014 jsme z ROP Jihovýchod realizovali projekt „Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky“. Jeho součástí byla mj. kompletní rekonstrukce učeben fyziky a chemie a také obnova školních dílen, kompletně vybavených pracovními stoly a nářadím. Po mnoha letech se tak vrací do školy pracovní vyučování, kde si žáci osvojují základní pracovní dovednosti.

Podpora technického vzdělávání již přináší první výsledky, v letošním roce se třetina deváťáků přihlásila na střední školy technického zaměření a učební obory. Po jejich absolvování určitě najdou uplatnění přímo v našem regionu. Při své lednové návštěvě ocenila podporu technickému vzdělávání na okříšské škole také ministryně školství Kateřina Valachová.

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky (ČSSD)

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky (ČSSD)