18.08.2016

I nevidomí u nás mohou snadno třídit odpad

PRAHA 20 Městská část Praha 20 má propracovaný systém pomoci všem skupinám obyvatelstva, které z nějakého důvodu nemohou řešit životní situaci vlastními silami.

PRAHA 20  Městská část Praha 20 má propracovaný systém pomoci všem skupinám obyvatelstva, které z nějakého důvodu nemohou řešit životní situaci vlastními silami.

Pro handicapované a seniory zřizuje pečovatelskou službu, pořádá zájezdy pro členy Místní organizace Svazu tělesně postižených a pořádá další aktivity. Kromě kulturních akcí věnuje pozornost i problematice bezpečnosti handicapovaných občanů a jejich pocitu bezpečí. V rámci svých strategických dokumentů se věnuje zvyšování bezpečnosti na ulicích, ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů se již druhým rokem snaží zmapovat celou městskou část z pohledu a potřeb osob se sníženou pohyblivostí. V letošním roce jsme vyhověli ekologickému požadavku nevidomých a slabozrakých spoluobčanů a zajistili pro ně značení kontejnerů na tříděný odpad piktogramy.

Pro zvyšování informovanosti občanů o možnostech poskytování sociálních služeb a o možnostech kompenzovat svůj handicap pomocí kompenzačních pomůcek, městská část pořádá již třetí ročník Veletrhu sociálních služeb, který se letos uskuteční 14. září od 10 do 17 hodin v areálu Chvalské tvrze.

Neméně důležitou složkou naší pomoci handicapovaným je každoroční poskytování dotací městskou částí na projekty v oblasti sociální a zdravotní, které jdou na podporu spolků a organizací věnujících se mimo jiné i pomoci a péči o handicapované. V letošním roce již bylo rozděleno přes 400 tisíc korun.

Je toho mnoho, co se již povedlo, aby se našim handicapovaným spoluobčanům lépe žilo, ale i mnoho, co bychom pro ně v budoucnu chtěli ještě zlepšit. Do budoucna máme velké plány. Chystáme dostavbu Domu s pečovatelskou službou a vybudování stacionáře pro seniory, v jehož budově bychom rádi otevřeli Středisko denní hygieny, které by sloužilo i potřebám našich handicapovaných spoluobčanů. Rovněž se chystáme zlepšit přístupnost úřadu pro osoby se smyslovým postižením.

Na závěr mi dovolte poznamenat, že jsem hrdá na to, že naši občané mají důvěru ve vedení obce a vědí, že pokud mají nějaký problém, mohou se na mně kdykoliv obrátit a já se snažím v rámci svých možností pomoci.

Hana Moravcová, Praha 20, Šance pro Počernice

Hana Moravcová, Praha 20, Šance pro Počernice