29.01.2021

Dobrých je většina. Kéž by vydrželi!

PRAHA Do letošního roku jsme vstoupili se strachem, co bude dál, města a obce ale potřebují udržet stabilitu a jistotu každodenního života pro své občany.

Sjízdná silnice, odvoz odpadků, provoz místní školy, zajištění bezpečnosti občanů a další běžné problémy jsou pro starostu každodenním chlebem, ať se děje cokoliv. K tomu musí být neustále ve střehu kvůli novým či neustále se měnícím koronavirovým opatřením vlády nebo parlamentu.

Svaz měst a obcí dlouhodobě volá po systému, který by starostům dal větší jistotu a větší předvídatelnost, zatímco musí reagovat operativně, téměř ze dne na den.

V loňském roce se obce také začaly potýkat s bezprecedentním chaosem ve svých rozpočtech, stát z nich začal ukrajovat finanční prostředky ve prospěch kompenzačních bonusů pro nejrůznější skupiny postižené koronavirovými opatřeními. A i když se během uplynulého roku podařilo Svazu ve spolupráci se Senátem a dalšími územními partnery přesvědčit vládu o potřebě peněz na zachování běžného chodu, stále se města a obce potýkají s velkou nejistotou.

Řada příspěvkových organizací zřizovaných městy jako jsou divadla, sportovní zařízení, ale i městská hromadná doprava nemají nárok na vládní kompenzace. Města je drží nad vodou vlastními financemi, z vlastního rozpočtu. Přitom vedení neví, zda mohou rozjet naplánované investice, což v malé obci může znamenat stopku například pro stavbu kanalizace nebo nového chodníku.

Starostové se na jaře minulého roku velice statečně a zodpovědně postavili první vlně epidemie. Hned po ní čelili propadu financí. Letos se situace nezlepšuje, každý den pro ně přináší nové výzvy. V posledních týdnech je to třeba očkování a registrace seniorů. Nemají čas vydechnout, kvalita života jejich občanů záleží i na jejich nasazení a obětavosti.

Nejtěžší, s čím budou tento rok starostové a další představitelé místních samospráv bojovat bude únava, vyčerpanost a ztráta optimismu. A bez optimismu a nadšení se tahle práce nedá dělat. Držme si palce, aby nám ti dobří, kterých je většina, vydrželi.

RADKA VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR