19.10.2017

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci

VELTRUBY (Středočeský kraj)  Titulek lze plně spojit se sborem dobrovolných hasičů ve Veltrubech. Jde o nejstarší spolek v obci, vznikl už v únoru 1885. Hasiče tak u nás máme víc než 130 let. Jednotka má sice dlouholetou tradici, co se týče věku členů, jde o jednu z nejmladších organizací v celém okrese.

VELTRUBY (Středočeský kraj)  Titulek lze plně spojit se sborem dobrovolných hasičů ve Veltrubech. Jde o nejstarší spolek v obci, vznikl už v únoru 1885. Hasiče tak u nás máme víc než 130 let. Jednotka má sice dlouholetou tradici, co se týče věku členů, jde o jednu z nejmladších organizací v celém okrese.

Naše obec s hasiči velmi dobře spolupracuje a vycházíme si vstříc. Jednotka se podílí na pořádání obecních akcí pro děti, jako je Dětský den, Drakiáda nebo Svatováclavský noční pochod. Dobrovolní hasiči u nás neodmyslitelně patří k rozsvícení vánočního stromku, stejně jako vůně hasičského gročku. Kromě toho hasiči organizují vlastní akce. V posledních letech převzali záštitu nad Čarodějnicemi, pořádají samostatné Dětské dny pro základní a mateřskou školu, pravidelně jezdí na tábor pro postižené děti v Jizbicích a organizují zábavné i vzdělávací programy pro malé z Dětského domova ve Zruči nad Sázavou. Pro dospělé zorganizovali například školení první pomoci. A pomyslným vrcholem spolupráce naší obce s dobrovolnými hasiči jsou dva plesy: Obecní společenský ples a Hasičský ples. Ten obecní hasiči pomáhají organizovat, hasičský zase obec finančně podporuje. Akce patří, spolu s plesem rybářů, k vůbec nejlepší obecním plesům. 

Naše obec jednotku dobrovolných hasičů podporuje až tři sta tisíci korunami ročně. A sbor se na financování sám podílí. Snaží se přivydělat například pořádáním sběru železného šrotu a vyřazených elektrospotřebičů z domácností.

Samozřejmě, že hasiči zejména zasahují u mimořádných událostí. A zatímco dřív se na ty dobrovolné lidé dívali trošku svrchu, dnes, mají-li nějaký problém, volají o pomoc právě dobrovolné hasiče. Je zde vidět markatní změna myšlení veřejnosti. 

Hasiči tak mimo jiné pomáhají odklízet spadané stromy po bouřkách či zasahují při požárech lesa. Nechybí u hašení požárů budov, „hitem“ letošního léta a podzimu u nás byla likvidace vos a sršňů. Veltrubská dobrovolná hasičská jednotka pomáhá i v sousedních obcích. Například v roce 2013 při povodních v Sendražicích. A spolu s profesionálními hasiči byla povolána do Kolína, aby pomohla při - trošku úsměvné - akci „Odchyt divokých kachen ze soukromého bazénu“. Mám-li zmínit poslední akce, pak třeba první říjnový týden dobrovolní hasiči likvidovali na návsi ve Veltrubech, kde je velmi silný provoz, dost agresivní sršní hnízdo.

Závěrem bych rád řekl, že by si každé vedení obce mělo vážit svých dobrovolných hasičů. Jsou to lidé, kteří pro obec a její obyvatele dělají skutečně hodně. A za to jim patří poděkování. 

IVAN KAŠPAR, starosta obce Veltruby, STAN

IVAN KAŠPAR, starosta obce Veltruby, STAN