19.10.2017

Dobrovolní hasiči v Rotavě neztrácejí hlavu

ROTAVA (Karlovarský kraj) Bez dobrovolných hasičů si život v Rotavě vůbec neumím představit. Kromě zásahů při požárech a dalších mimořádných událostech, tedy při různých nebezpečných situacích, hasiči neodmyslitelně patří k našim společenským a sportovním akcím. A my jsme moc rádi, že je máme.

ROTAVA (Karlovarský kraj) Bez dobrovolných hasičů si život v Rotavě vůbec neumím představit. Kromě zásahů při požárech a dalších mimořádných událostech, tedy při různých nebezpečných situacích, hasiči neodmyslitelně patří k našim společenským a sportovním akcím. A my jsme moc rádi, že je máme.

Pomáhají

Rotavský sbor dobrovolných hasičů, který je organizační složkou města, má bez mládeže v současné době dvacet pět členů. Z toho šestnáct patří do výjezdové jednotky. Sbor je financován zejména z městského rozpočtu, dotaci dostává také od Karlovarského kraje. Existuje už 22 let a za svou úspěšnou činnost získali mnoho ocenění, mimo jiné i cenu „Srdce pro Rotavu“ za pomoc našemu městu. 

Zasahují

Jak stojí v rotavské kronice, loňský rok byl ve znamení osmdesáti šesti výjezdů dobrovolných hasičů k mimořádným událostem. Šlo o zásahy při lesních požárech a požárech budov či u dopravních nehod. Hasiči tak pomáhali vyprošťovat lidi, čistit a dát do provozu komunikace (třeba, když kvůli větru spadly na vozovku stromy) nebo čerpat vodu z míst, kam nepatří. Protože naši hasiči mají speciální techniku, kterou postupně obnovujeme a zlepšujeme díky adresným dotacím, často pomáhali a pomáhají i mimo katastr města. Samozřejmě, že přitom spolupracují se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Tedy s profesionálními hasiči, policií a záchrankou. Pyšná jsem také na to, že rotavská jednotka vede kroužek mladých hasičů, pro školáky v rámci preventivní činnosti pořádá přednášky s ukázkou techniky, a intenzivně tak pracuje s mládeží. Jak jsem už zmínila, bez přítomnosti hasičů - organizátorů - se u nás neobejde žádná akce. Jeho členové také dobrovolně ve volném čase pomáhají při opravách a údržbě turistické základny Sluníčko. 

Děkujeme

Vše je vždy o lidech. Proto se sluší i na tomto místě poděkovat za aktivní jednotku rotavských dobrovolných hasičů jejímu veliteli, všestrannému sportovci, Martinu Elizovi. Stojí za to připomenout, že byl dlouhá léta také členem rady a místostarostou našeho města se zhruba třemi tisíci obyvateli. Poděkování patří nejen jemu. Jménem všech občanů děkuji všem dobrovolným hasičům za velmi užitečnou práci. Díky ní se cítíme v bezpečí. 

Přeji nám všem, aby hasiči byli vždy ve správný okamžik na správném místě a aby jim nechyběla rozvaha a klid v situacích, kdy my ostatní ztrácíme hlavu a naději. Je příjemné vědět, že v případě ohrožení, jsou dobrovolní hasiči připraveni pomoci.

IVA KALÁTOVÁ, starostka města Rotava, ANO

IVA KALÁTOVÁ, starostka města Rotava, ANO