19.10.2017

Dobráci jsou potřeba

TŘEBOŇ (Jihočeský kraj)  Dobrovolní hasiči jsou tradicí a zvláště pro menší obce pak zásadní. Právě oni totiž často organizují společenské akce od poutí, přes karnevaly, bály, dětské dny až po masopust. Činnost je to vpravdě dobrovolná. Hasičské soutěže pak nejsou jen prezentací dovedností jednotlivých sborů, ale prověrkou na skutečné situace, které mohou nastat.

TŘEBOŇ (Jihočeský kraj)  Dobrovolní hasiči jsou tradicí a zvláště pro menší obce pak zásadní. Právě oni totiž často organizují společenské akce od poutí, přes karnevaly, bály, dětské dny až po masopust. Činnost je to vpravdě dobrovolná. Hasičské soutěže pak nejsou jen prezentací dovedností jednotlivých sborů, ale prověrkou na skutečné situace, které mohou nastat.

Sbor dobrovolných hasičů máme registrovaný přímo ve městě, aktivní sbory působí v některých místních částech - v Břilicích, Branné a Staré Hlíně. První Spolek dobrovolných hasičů vznikl v Rakousko–Uherském mocnářství v roce 1864. Tak zvaní „dobráci“ mají leckde téměř stejně dlouhou historii. Když vedle dobrovolných hasičů začali fungovat i hasiči profesionální, dobrovolní sice přešli hlavně na činnost preventivní, ale jsou k ruce hasičům-profesionálům, disponují důležitou místní znalostí, a i na Třeboňsku jsme to viděli nesčetněkrát.

Za všechny zásahové akce zmíním povodně. Když budeme hovořit o menších lokálních záplavách, pak jsou dobrovolní hasiči těmi, kdo velmi rychle a aktivně fungují a pomáhají.

V posledních dvou letech šla z rozpočtu města jednotlivým sborům podpora celkem 210 000 Kč, respektive 280 000 Kč. Dalších padesát tisíc činí každoroční příspěvek pro jednotku profesionálních hasičů ve městě. Jsme partnery v žádosti o dotace, pomáháme se zajištěním techniky, která se většinou přesunuje od profesionálních jednotek. Členství ve sboru dobrovolných hasičů se často dědí z generace na generaci. Hasiči si své následníky vychovávají. I za podporu všestranné výchovy dětí si zaslouží dík.

TEREZIE JENISOVÁ, starostka města Třeboně, KDU-ČSL

TEREZIE JENISOVÁ, starostka města Třeboně, KDU-ČSL