18.08.2016

Bezbariérový Můstek je zatím posledním zářezem do pažby

PRAHA 1 Nejen podpora těch, kteří pomáhají handicapovaným spoluobčanům, ale i vlastní projekty – tak lze ve zkratce charakterizovat aktivity Městské části Praha 1 v této oblasti. Jedinečným projektem z poslední doby je mezigenerační dům, který byl letos na jaře.

PRAHA 1 Nejen podpora těch, kteří pomáhají handicapovaným spoluobčanům, ale i vlastní projekty – tak lze ve zkratce charakterizovat aktivity Městské části Praha 1 v této oblasti.

Jedinečným projektem z poslední doby je mezigenerační dům, který byl letos na jaře zkolaudován na rohu ulic Samcova a Lodecká. Originalita tohoto objektu spočívá v unikátním společném bydlení několika generací. Zatímco část objektu slouží jako takzvané startovací byty pro mladé lidi, další byty fungují v režimu pečovatelské služby a jsou určeny právě handicapovaným a seniorům.

Vlastním projektem je také Atlas přístupnosti objektů Praha 1, který existuje jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Atlas informuje o bezbariérových přístupech do úřadů, institucí, bank, nemocnic a dalších objektů v naší městské části.

Mám radost, že seznam míst, která jsou přístupná spoluobčanům s omezenou schopností pohybu, stále přibývá. Zatím posledním „zářezem do pažby“ v tomto směru bylo letošní otevření nového bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek.

Z pozice starosty podporuji všechny akce, jež jakýmkoli seriózním způsobem pomáhají handicapovaným lidem. Tradičně jde o Akci Cihla, ale nově například také o handy cyklo maraton, což je společný štafetový závod handicapovaných i nehandicapovaných, který nedávno – na začátku srpna – odstartoval z Hradčanského náměstí.

Kromě těchto velmi viditelných projektů a aktivit v Praze 1 nicméně dobře funguje i každodenní „sociální nádeničina“, mohu-li to tak napsat. Středisko sociálních služeb Praha 1 mimo jiné zajišťuje chod několika stacionářů, které jsou přirozeným kontaktním místem pro každého, kdo potřebuje okamžitou či cílenější pomoc.

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP 09

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP 09