19.10.2017

Bez hasičů si život v naší obci nedovedu představit

JESENICE (Středočeský kraj) Hasičský dobrovolný sbor vznikl v Jesenici již v roce 1883 a stal se pevnou součástí spolkového života občanů. Od jednoho z prvních mecenášů, kardinála Skrbenského, majitele břežanského panství, získal do vínku stříkačku. O požáry nebyla v Jesenici nouze, až na dva domy, které měly na střeše takzvané bobrovky, měly všechny ostatní slaměné došky.

JESENICE (Středočeský kraj) Hasičský dobrovolný sbor vznikl v Jesenici již v roce 1883 a stal se pevnou součástí spolkového života občanů. Od jednoho z prvních mecenášů, kardinála Skrbenského, majitele břežanského panství, získal do vínku stříkačku. O požáry nebyla v Jesenici nouze, až na dva domy, které měly na střeše takzvané bobrovky, měly všechny ostatní slaměné došky.

Na počátku dvacátých let minulého století bylo rozhodnuto, že kromě hlavního poslání hasit oheň, mohou hasiči rozvíjet i další činnost, tentokráte ryze kulturní. Tou bylo založení divadelního ochotnického spolku a kapely. V této době se také zavádí povinnost nosit v zakouřeném prostoru kyslíkové masky a začíná se i více dbát na fyzickou připravenost jednotlivých členů sboru. Jeseničtí hasiči se zúčastnili řady branných cvičení v okolních obcích.

V Osnici byl hasičský sbor založen také v roce 1883 a první stříkačku zakoupila obec částečně i ze sbírky v roce 1885. Na počátku nebyl příliš organizován a v případě požáru tak pomáhal, kdo mohl. Postupem času však získal jasnou organizační strukturu a pevné velení. Stal se účastníkem mnoha soutěží a rovněž šířil osvětu mezi mládeží a občany obce, aby je poučil o náročnosti práce a možnostech, jak mohou oni sami přispět k zvýšení bezpečnosti.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1919 byly všechny hasičské dobrovolné sbory zrušeny a založen Svaz dobrovolného hasičstva československého, kam vstoupil i osnický sbor.

V současné době hasiči využívají zcela nově zrekonstruovanou zbrojnici, která disponuje místem pro všechny služební vozy. K těm na podzim 2009 přibyl i nový hasičský speciál Tatra 815. Díky lepšímu technickému vybavení jsou zásahy při povodních a živelních pohromách, ekologických haváriích a dopravních nehodách mnohem efektivnější a účinnější.

Naši hasiči se například velmi vyznamenali, když pomáhali při záplavách v roce 2002 v Praze. Žádná společenská či kulturní akce se neobejde bez jejich účasti. Ať se již jedná o soutěže v hasičském umění, které byly povýšeny na požární sport, nebo každoroční účast při nejrůznějších příležitostech, kdy dohlíží nejen na bezpečný průběh akce, ale mnohdy i umožní dětem vyzkoušet si tuto zodpovědnou práci.

Od doprovodu občanů při lampionovém průvodu, milé pomoci dětem při chytání draků na drakiádě, bezpečnostním dozorem při plesové sezóně až po dojemné chvíle, kdy k jesenické kapličce přivezla historická hasičská stříkačka betlémské světlo. Při všech těchto akcích mohou jeseničtí občané práci našich hasičů vidět a obdivovat se jejich obětavosti. Bez hasičů si prostě život v naší obci nedovedu představit.

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, ANO