06.05.2020

Tetín v době coronavirové žije dál

Aktuální příspěvek v naší rubrice Starosti starostů aneb Jak se žije starostům v Čechách a na Moravě je tentokrát z pera Ing. Martina Hrdličky, starosty obce Tetín ve Středočeském kraji. Dočtete se, jak se obec s 900 obyvateli vyrovnává s těžkou situací v době koronavirové epidemie. Dopady opatření proti šíření nemoci Covid-19 jsou mnohdy těžší než nemoc samotná. Možná se v následujících řádcích také poznáte.

Stejně jako řada jiných starostů jsem nyní konfrontován se situací, kdy život v naší obci s 900 obyvateli je významně omezen. Kladu si otázky, zda panika, která vznikla v souvislosti z Číny se rozšířeného viru Covid 19, je v celé transatlantické civilizaci šířen uměle či je to jen výplod naší internetové doby. Vždyť není zcela normální, že této pandemii je věnována taková pozornost a přijímána taková opatření. Celosvětově, včetně zemí, které jsou zasaženy více než Česko, jsou počty zemřelých významně, a dokonce řádově nižší než působí každoroční chřipka, alkoholismus, drogy či autonehody. Přijatá regulace na několik měsíců zcela ochromila ekonomiku a její dopady budou mít fatální důsledky. Není to ale kritika Vlády České republika, spíše přístupu společnosti jako celku k tomuto problému. Celkem se smutkem jsem vnímal i některé až xenofobní projevy, šíření paniky a iracionální chování některých jedinců i v naší obci.

Protože výše uvedené skutečnosti těžko mohu jako starosta menší obce významně ovlivnit, zaměřil jsem se na věci, které řešit mohu.

1.Turistický ruch. Odmítl jsem požadavek „ulice“ na úplný zákaz návštěv „Pražáků“ v naší obci. Pouze jsme je plakátky žádali, aby používali roušky. Věřím, že tuto pohostinnost nám návštěvníci vrátí a budou se k nám vracet.

2. Opatření v obci. Ve spolupráci s okolními obcemi jsme zajistili roušky pro seniory, průběžně dezinfikovali veřejná prostranství včetně obchodu. Celkem jsme myslím poctivě dodržovali opatření vlády, ale snažili jsme se občany spíše uklidňovat než přilévat do ohně všeobecné paniky.

3. Elektronická komunikace. Jak řešit práci obce bez možnosti se scházet? Veřejné zasedání, porady zastupitelů a práci pracovních skupiny jsme začali organizovat za pomoci telekonferencí. Konkrétně používáme Google Meet. Tento způsob komunikace se nám osvědčil a dostali jsme ho pod kůži a budeme ho zcela určitě používat i v budoucnu pro zefektivnění jednání a zajištění přítomnosti účastníků. Dále jsme se konečně odhodlali k objednání aplikace Mobilní rozhlas.

4. GIS a DTM. Investice, které jsme v minulosti vynaložili do digitální technické mapy obce, pasportů majetku a geografického informačního sytému se nám postupně vracela i v minulosti, kdy tyto nástroje používáme pro řízení investic, ale i provozu obce. Nyní v době karantény se nám ve vazbě na elektronickou komunikace vrací ještě rychleji. Je obrovsky užitečné, když zkrátka nemusíte si v terénu ověřovat údaje, které máte před sebou v digitální podobě okamžitě k dispozici a můžete přijímat ihned rozhodnutí.

5. Digitalizace výstavby. V letošním roce v naší obci realizujeme masivní investiční výstavbu a karanténa naše plány ohrožovala. Z tohoto důvodu jsme přistoupili na stavbách k využití dvou elektronických nástrojů, a to elektronický stavební deník pod názvem STAVEE. Tento nástroj nejen plní povinnosti stavebního deníku ze zákona, ale stává se nositelem informací po celou dobu výstavby a snižuje počet schůzek na stavbě. Druhým nástrojem je MAWIS photo, který umožňuje staviteli dokumentovat stavbu podzemních sítí za pomoci mobilní aplikace ještě před jejím zasypáním a tím nevyžaduje přítomnost technického dozoru investora na stavbě denně. S oběma řešeními jsme v obci obrovsky spokojeni a jsem připraven zájemcům ze strany obcí sdělit více

6.Stát zaostává. S datovými schránkami se digitalizace státních agend jako by zastavila. Občan stále stojí za přepážkou a čeká, zda stát uvidí coronavirus jako příležitost a bude stavět dále na existujících nástrojích jako jsou datové schránky, portál občana a pustí se konečně i do digitalizace procesů nejen stavebního řízení ale i do digitalizace stavebnictví obecně.

 

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce Tetín