26.10.2020

Starostové píší knihu

Chcete se stát součástí nového projektu Svazu? Napište příspěvek o životě ve Vaší obci či městě. Sdílejte a předávejte své zkušenosti, postřehy, podělte se o humorné i třeba smutné zážitky z Vašeho starostování.

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR souhlasilo s vydáním knížky starostovských příběhů. Tato publikace má přispět k šíření dobrého jména našich starostů a ukázat, jak těžká, zodpovědná a mnohdy nedoceněná je jejich práce. Práce, kterou většina z nich chápe jako službu pro svou obec, pro své město.

Co všechno musí starosta umět, co všechno musí zvládat a zvládnout, co vše je jeho povinností. Starosta slouží sedm dnů v týdnů, 365 dnů v roce svým občanům.

Příběhy plné humoru, pochopení lidských slabostí, ale i těžkostí, potýkání se s lidskou závistí, malostí i nepřejícností, to vše je starostův denní chleba.

Knížka by měla vyjít i v anglické mutaci.

Neváhejte tedy a pošlete i svoje zážitky a zkušenosti z Vašeho starostování. Příspěvky v rozsahu do jedné A4 (4 500znaků) posílejte prosím na adresu:

kockova@smocr.cz

Za redakci Alexandra Kocková