27.06.2019

Starosto, starej se

Jsme tady znovu se zbrusu novým příběhem, tentokrát přidává svou zkušenost se starostováním Petr Halfar, starosta obce Sudice u Opavy, jak sám píše, z kraje fascinujícího, plného dobrosrdečných a pracovitých lidí. 

Jsme tady znovu se zbrusu novým příběhem, tentokrát přidává svou zkušenost se starostováním Petr Halfar, starosta obce Sudice u Opavy, jak sám píše, z kraje fascinujícího, plného dobrosrdečných a pracovitých lidí.
 

Slovo starosta nejspíš vzniklo od slova starat se. Proto se starosto starej. Tak zřejmě vnímá tuto funkci většina lidí. 
Naše malá obec leží na Hlučínsku mezi městy Opavou a Ostravou v nejsevernějším výběžku směrem na polskou Ratiboř.
Hlučínsko je specifický region, zmítaný osudem. V roce 1742 prohrála Marie Terezie válku s Fridrichem II a Hlučínsko bylo připojeno k Prusku. V roce 1920 k Československu, v roce 1938 k Německu a v roce 1945 opět k Československu.
Je to region dobrosrdečný, fascinující a pracovitý.

Obec je krásně upravená, máme základní devítiletou školu, mateřskou školu, všechny inženýrské sítě včetně vlastní ČOV, dva kostely, (tři víry), pět dětských hřišť, workautové hřiště, nebo U rampu pro skateboard či kola.
Několik památníků k obětem válek. Fotbalové hřiště. Tři restaurace, obchod, poštu, dvě náměstí, park.
I když nemáme skoro žádné lesy, snažíme se vše vynahradit zelení v obci a kolem polních cest.

Malá obec, malý úřad, jeden uvolněný starosta a dvě pracovnice na ¾ úvazku. Takže starosta je takzvaně holkou pro všechno. Shání lidi na VPP, zajišťuje dovoz benzínu, náhradních dílů, nákupy snad úplně všeho. Má na starosti chod OÚ, výběrová řízení – shání firmy, aby se přihlásily do výběrového řízení, což je dnes velký problém. Jako zřizovatel pečuje o školu. Odpady, životní prostředí. Práci nám někdy ztěžují zákonodárci, kteří svým rozhodnutím přesunují povinnosti ze státu na obce.
A Ty na obci se starej a je toho čím dál více. Pak si zase někdo vymyslí GDPR, zákon o střetu zájmů, některé zákony nemají hlavu ani patu a jiné zmizí, dříve než začnou platit. Pak vám volají občané vlastní obce. Starosto, běhá tady pes … kdo si myslíte, že tam na malé obci půjde …. Starosto je sucho, je povodeň, je mokro, je bláto, práší se. Nebo když náhodou v zimě zasněží…. To všechno jsou jenom střípky, s odstupem času veselé, teda jestli Vás ten pes nekousnul …
Ale jsou i hezké chvíle, kdy dokážete lidem pomoci a oni jsou šťastni. Nebo při gratulacích starším jubilantům, to Vám chtějí donést modré z nebe. Také když se podaří dokončit projekt a jsou vidět výsledky vaší práce.
Já jsem v zastupitelstvu obce od roku 1994, dnes jsem starostou čtvrté volební období. Někdy se divím sám sobě, proč to ještě dělám. A to jsme ještě členy Sdružení obcí Hlučínska v radě Svazku Mikroregionu Hlučínsko západ, v radě Euroregionu Silesia, v předsednictvu MAS Hlučínsko a Spolku obnovy venkova Moravskoslezského kraje.
Ale je důležité si najít i volný čas pro sebe, volejbal, plavání, kolo, rodina, nebo si jen tak zajít na pivko. 
Práce starosty – nikdy nejde říct, že máte hotovo, protože obec se rozvíjí a práce je nekonečná.

Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem ….

Petr Halfar starosta obce Sudice, okr. Opava