26.04.2019

Staráme se o všechny - Stanislav Mrvka starosta Jindřichova Hradce

Stanislav Mrka, dlouholetý starosta jihočeského Jindřichova Hradce hovoří o své práci pro rubriku Starosti starostů aneb Jak se žije starostům v Čechách a na Moravě.

První mezi měšťany                                                                                                                                               

Nedávno jsem vedl zajímavý rozhovor se starosty našich partnerských měst německého Neckargemündu a rakouského Zwettlu o rozdílném pojetí výkonu funkce starosty u nás, v Německu a v Rakousku. Nejen rozdílný naturel našich občanů, různé společenské podmínky, historické souvislosti a ekonomická situace jsou značně rozdílné.  Rozdílný je výklad pojmu starosta. Zatímco v češtině je název starosta obecně odvozován od slova „starat se“ (i když to není správně, neboť ten výklad je původně od slova stařešina), tak německý výraz znamená volně přeloženo (Bürgemeister) první mezi měšťany. A od tohoto se také tvoří rozdílné pojetí výkonu funkce radostí a starostí našich starostek a starostů.

Důležité je nenechat se odradit                                                                                                                   

Vykonávám funkci starosty města Jindřichův Hradec třetí volební období a v předchozích zaměstnáních jsem měl možnost porovnat práci ve státní správě, na krajském úřadu a nyní v samosprávě města. Základní rozdíl je podle mého v prostředí, kde se při výkonu funkce pohybujeme. Jako „statutár“ ve státní správě jsem tak jako každý občas brmlal, ale měl jsem stanovené celkem jasné mantinely jak v pravomocech, tak i v odpovědnosti. Na krajském úřadě byla práce jakési kombinace státní správy a samosprávy. V práci starosty mi jistě kolegyně i kolegové dají za pravdu, že není úplně jasná hranice výkladu některých práv a povinností, a tak si mnohdy nejsme jistí, zda se pohybujeme ještě na té správné straně. Anebo se té zodpovědnosti lekneme a budeme práci starosty vykonávat přísně alibisticky. Pak jsme na pozici starosty jen do počtu.  Ale abych nebyl v úvodu jen pesimistický. Každý z nás nějak začínal a měl představy čeho chce dosáhnout. Všichni však časem pochopí, že ne vše se hned podaří realizovat, ale je důležité nenechat se odradit a jít za svými představami podle kterých vás voliči zvolili a proměnit sliby ve skutky.

Když se dnes ohlédnu na dobu svých začátků, tak bych asi mnoho neměnil.

Rozhodující je celkový výsledek                                                                                                                      

Otevřená radnice, informovanost veřejnosti, rychlé a pravdivé odpovědi na všechny dotazy. Jasná pravidla pro dotační programy a poskytování podpor pro spolky a organizace, průhlednost a otevřenost při zadávání veřejných zakázek. Aktivizace činnosti osadních výborů v místních částech a práce komisí rady a výborů zastupitelstva. To bylo asi nejdůležitější. Splněním těchto slibů se podařilo lidi přesvědčit, že opravdu přinášíme změnu. Nedělám si iluzi, že nám všichni tleskali. Ale rozhodující byl celkový výsledek. Důležité také bylo, přestat si hrát na koalici a opozici, ale jednat a přesvědčovat všechny, kteří mají zájem něco pro město udělat.

Město žije                                                                                                                                                           

Dlouhodobě udržet pro naše obyvatele na velmi přijatelné úrovni ceny vody, odpadů, topení a ostatních přímých poplatků. Ty se od roku 2011 v podstatě nezměnily a dnes patří mezi nejnižší v Jihočeském kraji. Hospodařit s rozvahou a veřejné prostředky utrácet tak, jako to dělají v zodpovědných rodinách. Nebát se ale investovat do budoucnosti. Za posledních 6 let máme nevyšší hodnocení v ekonomice a hospodaření s finančními prostředky. To o něčem svědčí. Tradičně nízkou platovou úroveň ve východním koutu Jihočeského kraje jsme se snažili zmírnit nízkým zatížením našich občanů a nabídnout jim spousty kultury a sportu za přijatelné ceny, nebo zcela zdarma. V oblasti cestovního ruchu jsme začali tím, že jedna zpoplatněná předzahrádka v době sezony byla nahrazena možností bezplatného užívání pozemků města. Dnes máme evidovaných 53 předzahrádek a město žije.

Staráme se o všechny                                                                                                                                              

Školství je naší výkladní skříní. Školy i školky jsou rekonstruované, pokrýváme už 5 let požadavky na umístění dětí ve školkách, a nyní stavíme další pavilon. Nabízíme místa ve školce i lidem z okolních obcí, kteří dojíždějí do města za prací.

Po našem nástupu na radnici jsme s hrůzou zjistili, že město nemá v podstatě žádné pozemky pro vlastní rozvoj a podporu podnikání. Po metrech i větších celcích jsme postupně pozemky nakupovali a dnes můžeme nabídnout prostory nejen pro průmyslovou výrobu, ale máme konečně prostor i pro bytovou výstavbu. Bez dostatečného počtu nájemních bytů nelze dělat dobře ani sociální práci a je neustále nutné mít na paměti, že mezi námi žije sousta lidí, kteří potřebují pomoc. A to je podle mého názoru jeden z hlavních úkolů města. Starat se o všechny, nejen o ty úspěšné.

 

Po několika letech ve službě jsem postupně dospěl ke zkušenostem, které si v závěru dovolím shrnout do jakéhosi desatera:

Hlavně se z té funkce nepodělat a nemyslet si o sobě, že jsem nejchytřejší

Naslouchat lidem, snažit se je přesvědčit o svém názoru, ale nebát se přijmout názor jiný, když je lepší. Být slušný a komunikativní.

Podmínka nezkorumpovatelnosti je podmínkou základní

Nebát se hájit zájmy města na všech úrovních

Mít vize, ale každodenní chod úřadu řešit technokraticky

Dokázat vysvětlit občanům rozdíly mezi krátkodobými a strategickými záměry, hájit zájem většiny obyvatel

Dodržovat pravidla

Nehledět na osobní volno

Být rozumný hospodář

Mít sociální cítění

Přeji všem starostkám a starostům mnoho úspěchů a spokojenosti z v dobře odvedené práce.