12.01.2021

Jak překonat druhou vlnu na Hluboké?

Příspěvek starosty města Hluboká nad Vltavou je výzvou pro hlubocké občany a zároveň se může stát i návodem pro ostatní obce a města, jak překonat druhou vlnu pandemie.

Na překonání první vlny covidu19 se na jaře spojila rada města, městské zastupitelstvo a skupina významných hlubockých podnikatelů a zaměstnavatelů a společně jsme připravili program, který snad byl úspěšný. Městské zastupitelstvo uvolnilo prostředky na podporu turistické sezóny, kulturních programů, významných akcí na Hluboké, ale i příspěvky na příměstské tábory, aby rodiče mohli chodit do práce. Naše město žije z turismu, a jak potvrzují všichni hlubočtí podnikatelé, zažili jsme nejlepší turistickou sezónu za posledních 30 let. Na rozdíl např. od našeho sesterského Českého Krumlova jsme měli také tu výhodu, že náš turistický průmysl nebyl nikdy závislý na asijských turistech, ale vždy jsme se orientovali na českou a středoevropskou klientelu. Mluvíme-li o podpoře turismu, musíme si uvědomit, že infrastrukturu, kterou na Hluboké máme, ať se již jedná o nabídku restaurací, pivovaru, zimního stadionu, sportovního areálu či koupaliště máme hlavně díky příjmům z turistického ruchu.

Zatímco při první vlně jsme viděli před sebou letní sezónu, druhá vlna a její následky jsou o to komplikovanější, že ke konci listopadu, kdy píšeme tento text, nevíme, jak budou vypadat Vánoce a jejich program. A další letní sezona je v nedohlednu.

Městská rada projednala návrh tří programů, které by mohly pomoci překonat druhou vlnu.

  1. Za velký problém považujeme uzavření škol, zejména nižších ročníků (viz text na sousední straně). Po dohodě s vedením naší základní školy rada města uvolnila prvních 45 tisíc korun na platy učitelů na doučování těch žáků, kteří po on-line výuce zaostávají.
  2. Dá se předpokládat, že od počátku roku 2021, po ukončení vládních covidových programů, poroste nezaměstnanost. Rada města se rozhodla vytvořit „pracovní skupinu pro pomoc občanů v nouzi“. Náplň práce se teprve bude konkretizovat, již dnes však předpokládáme, že vedle starosty a místostarosty v ní bude jako poradce působit ředitel Úřadu práce, hlubocký občan ing. Ivan Loukota. Samozřejmě hlavní organizací pro pomoc občanům v nezaměstnanosti je Úřad práce, jako vedlejší pomoc jsme se rozhodli na stránkách města vytvořit portál „práci hledají“ a „práci nabízí“, protože stále i na Hluboké je více volných míst než nezaměstnaných. Své nabídky adresujte na správce webových stránek pro občany města www.obcan.hluboka.cz a mobilního rozhlasu Mgr. Lucii Jozovou 774 225 063, 387 001 330, jozova@hluboka.cz a Ing. Hanu Vlasákovou, vlasakova@hluboka.cz, 378 001 331.

S organizacemi „Člověk v tísni“ a „Tvá volba“ jsme se dohodli na využití dvou pracovníků, kteří budou poskytovat odbornou pomoc pro lidi v exekuci s případným oddlužením. Jakkoli naše město vypadá (a je) bohaté, máme včetně našich sedmi obcí celkem 239 lidí v exekuci a tito lidé celkem mají 1542 exekucí. Opět, jsme si vědomi, že hlavním řešitelem celkem 775 tisíc lidí v Česku v exekuci musí být nějakým způsobem stát a soudy, ale naše snaha je minimálně zabránit zvyšování počtu lidí, kteří v našem městě a našich obcích do exekuce spadnou. Poradenská kancelář bude otevřena v „domečku domova seniorů“ na Masarykově ulici. Naše představa je, že se zájemci budou s vybranými pracovníky jednat na základě telefonického objednání, kdy kontaktní osobou bude sociální pracovnice a hlubocká občanka Michaela Ferdanová (725930233).

  1. Důležitým bodem je nastartování turistické sezony. Jako jedna možnost je „oprášení“ krajského programu z léta letošního roku a tím je příspěvek na ubytovaného a noc, resp. zlevnění a tím zatraktivnění našich hotelových a ubytovacích kapacit. S tím souvisí také podpora konání nejrůznějších školení a seminářů v našem městě od ledna do května, tedy v měsících, kdy je potřeba turismus oživit. Více o přínosech tohoto programu viz. článek Davida Šťastného.

 

Vážení spoluobčané, jsme otevřeni všem dalším návrhům a nápadům, jak pomoci našemu městu nastartovat normální život po ukončení vládních opatření. Rádi se s kýmkoli z Vás my či kdokoli z členů městské rady a zastupitelstva sejdeme a projednáme Vaše návrhy „jak přežít po pandemii“.

Přejeme všem klidné a bezcovidové prožití svátků vánočních a všichni si držíme palce!  

Tomáš Jirsa a Pavel Dlouhý.