15.04.2019

Dnes starosta obce HERŠPICE Karel Knesl: Když o tom tak přemýšlím, moje cesta na pozici starosty byla trochu náhoda.

Když o tom tak přemýšlím, moje cesta na pozici starosty byla trochu náhoda. I když v náhody nevěřím. Tak třeba osud. Měli jsme s určitými lidmi u nás v obci jiný pohled na to, jak se dají jednotlivé věci řešit. Proto jsme se rozhodli kandidovat, abychom své myšlenky a představy mohli uplatnit.

 V loňském roce se nám podařilo vyhrát volby, a tím si zvolit i starostu. Teď už se nemáme na co vymlouvat.

Máme rádi kulturu, sport, tradice, přírodu. Naše obec se nachází na severní straně Ždánického lesa. Je to velmi příjemné místo pro život plné tradic a historie. Hody, masopust, pálení, čarodějnic, ale také práce na zahrádkách, na polích, v sadech nebo vinohradech. I na sport se najde čas. Lidé jsou u nás činorodí. 
Podařil se nám za pomoci občanů zrekultivovat nádherný obecní pozemek přímo uprostřed obce s velkou zahradou. Výsledkem je zahrada, kde najdete originální ohniště, suché zídky, hmyzí hotel, malinový záhon nebo bylinkovou spirálu a vrbový domeček. Toto je naše nové místo pro trávení volného času pro všechny věkové kategorie. Ruku v ruce s tím zpracováváme staré fotografie, dokumenty, které zpracováváme a archivujeme. Tyto materiály budou časem k nahlédnutí na obecních stránkách a v nové knize naší obci. Zaměřujeme se i na knihovnu, kterou chceme zpřístupnit především našim nejmenším občánkům, ale nejen jim.Rošiřujeme knižní fond, připravujeme přednášky a videoprojekce. Zkrátka, postupnými krůčky k velkým cílům. A to nejlepší nakonec. I naši vesnici, která má kousek lesa, postihla kůrovcová kalamita. 130leté smrky museli jít dolů. Výsledkem je hromada velmi kvalitního dřeva, která nás čeká ještě zpracovat. Věřím, že si s ní poradíme…
Dlouhodobě pak přemýšlíme, jak lze co nejlépe využít omezené prostředky obce. Práce je spousta. Rozhodli jsme se vytvořit strategický dokument rozvoje obce, čeká nás výstavba nové MŠ a rekonstrukce ZŠ, budování infrastruktur, pozemkové úpravy a mnoho jiného. To vše s sebou přináší plné nasazení, odhodlanost a víru vše zvládnout. Jak se říká - je dobré si dávat velké cíle, abychom je přes překážky viděli. A toho se snažíme držet. 
Rád bych podpořil všechny své kolegy, ať mají sílu na celou tu mašinérii, která nás na malých obcích každodenně obklopuje v podobě práce s lidmi, znalosti práva, shánění peněz, kontrol apod. Dávejte si velké cíle a věřte, že dokážete věci měnit.
SMOČRu přeji, ať důstojně hájí práva měst a obcí.

S pozdravem Karel Knesl
Starosta
Obec Heršpice