05.08.2020

Zjišťujeme plánované investice do sociální oblasti ve vaší obci

Kapacity a potřeba sociálních služeb a bytového fondu ve Vašem městě/obci: Rada vlády pro duševní zdraví po diskusi s panem premiérem žádá od měst a obcí relevantní informace – cílem je zmapovat potřeby v území pro účely vyjednávání s vládou o navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, které by města a obce mohly na své investice do infrastruktury v oblasti sociálních služeb (např. domovy pro seniory či se zvláštním režimem) a v oblasti bydlení pro seniory a osoby s duševním onemocněním čerpat. Diskutovalo se o podílu státu ve výši 70 % celkových investičních způsobilých nákladů.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE DO 20. SRPNA 2020. DO KONCE SRPNA POTŘEBUJEME PODKLADY ZASLAT VLÁDĚ.

V případě jakýchkoli nejasností či otázek týkajících se dotazníku, se prosím obraťte na Mgr. Claudii Varhol, garantku Komise pro sociální věci a zdravotnictví Předsednictva Svazu, tel. 730 519 547, e-mail: varhol@smocr.cz

PROSÍME O VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE DO 20. SRPNA 2020.

 

Investiční akce obcí v letech 2020 až 2022 ‒ sociální služby


 

 Potřeby investic v oblasti bydlení pro seniory a osoby s duševním onemocněním


Obecné informace

* povinný údaj