29.06.2020

Speciál právní poradny - část osmá

Podnikatelé mohou získat od státu a obce úlevu 80% na nájemném!

Již od 26. června mají možnost podnikatelé žádat o podporu na úhradu nájemného od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu COVID – NÁJEMNÉ.

Poskytne-li obec jako pronajímatel podnikateli za celé období duben, květen a červen slevu na nájemném ve výši alespoň 30%, stát poskytne podnikateli dalších 50%, a podnikatel tak může získat 80% slevu na nájemném.

Kdo je oprávněn čerpat podporu, jaké jsou podmínky získání podpory a další související odpovědi, se dozvíte právě v tomto Speciálu.

Dodatek k nájemní smlouvě - poskytnutí slevy (COVID) najdete nyní ke stažení v AUTOMATICKÝCH DOKUMENTECH. 

Chcete se přihlásit do Poradny pro obce, ale zapomněli jste heslo? Klikněte zdeNezapomeňte, že do Poradny můžete přihlásit i své kolegy!

Kdo je oprávněn čerpat podporu z programu COVID – Nájemné?

Může čerpat podporu z programu COVID – Nájemné právnická osoba zřízená či založená obcí?

Jaké jsou podmínky získání podpory z programu COVID – Nájemné?

Můžete nám uvést příklad podnikatele, který má nárok na podporu z programu COVID – Nájemné?

Jakým způsobem má obec jako pronajímatel poskytnout slevu z nájemného pro splnění podmínek dle programu COVID – Nájemné?Jakým způsobem má obec jako pronajímatel poskytnout slevu z nájemného pro splnění podmínek dle programu COVID – Nájemné?

Který orgán obce schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě či dohodu o slevě z nájemného, musíme zveřejňovat záměr?

Může obec poskytnout slevu z nájemného i podnikatelům, kteří nemohou čerpat podporu z programu COVID – Nájemné?