20.05.2020

Ke společné výzvě vládě a Parlamentu ČR se připojuje i Svazek obcí Novoborska a další svazky obcí z projektu CSS

Svazek obcí Novoborska a další dobrovolné svazky obcí a mikroregiony zapojené do projektu CSS realizovaného Svazem měst a obcí ČR se připojují ke společné výzvě Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR za podpory hejtmanů Pardubického kraje a Libereckého kraje ze dne 12. 5. 2020.

Členové Svazku obcí Novoborska a další DSO zapojené do projektu CSS se ztotožňují s myšlenkami a požadavky sepsané ve Výzvě adresované Vládě ČR a Parlamentu ČR "ZACHRAŇME SPOLEČNĚ INVESTICE V OBCÍCH, MĚSTECH A REGIONECH".