18.06.2020

Jeseník se bude rozvíjet díky 5G sítím. Co a proč se chystá, zaznělo na jednání s experty na digitalizaci i zdravotnictví

Fakta o 5G sítích a projekty, které Jeseník ve spolupráci s experty a podnikateli připravuje pro občany. Témata prvního regionálního semináře k 5G sítím uspořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci se samosprávou. Konal se právě v Jeseníku, tedy v jedné z pěti vítězným municipalit historicky prvního ročníku soutěže „5G pro 5 měst“. Tamní chystané 5G projekty pomohou všem a všude: žákům, studentům, rodičům i seniorům, ve škole i na dálku, v práci i doma.

Přínosy

5G sítě se zavádějí všude na světě. Ve srovnání s těmi stávajícími jsou rychlejší, což mimo jiné umožňuje lepší připojení na internet a tím řadu služeb pro širokou veřejnost on-line. Město Jeseník si to uvědomuje, proto se loni přihlásilo do soutěže MPO a MMR. Získalo tak přednostní pilotní testování těchto technologií, které bude možné využít v letošním 2. pololetí. Nyní se vše připravuje. 

 

„Tak, jako byl kdysi hospodářský růst měst a regionů podmíněn kvalitními cestami a železnicí, nyní je zásadní podmínkou dalšího růstu “komunikační dálnice,” vysvětluje starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová důvody, proč se město do projektu přihlásilo.

 

 

Město Jeseník je jedinečné polohou, přírodními podmínkami i veřejným prostorem. Mezi jeho slabé stránky patří doprava a pracovní mobilita. Pokud se má v podobných regionech podpořit hospodářský růst a pracovní příležitosti, příprava na digitální budoucnost je naprostou nutností.

 

Fakta

I když pandemie koronaviru zpravidla zrychlila digitalizaci a zavádění inovací, přinesla také některé spekulace, které s moderními technologiemi souvisí. Je přitom zřejmé, že lidé zavádějícím zprávám věří o to víc, o co méně mají ověřených informací. Součástí pracovního programu odborníků z ministerstev a představitelů města Jeseník proto bylo i setkání s občany, kterého se zúčastnili také lékaři a fyzici. 

 

Vystoupil například profesor Jan Vrba z ČVUT, který se bezmála padesát let zabývá elektromagnetickým vlněním. Vzhledem k pokročilému věku má už 7 vnoučat, nicméně říká, že kdyby měl sebemenší pochybnosti o negativních zdravotních rizicích 5G sítí, řval by jako lev.

 

Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdúch je toho názoru, že vědu žene dopředu neustálé pochybování. Podle něj je přirozené, že občany zajímá, zda jsou 5G sítě skutečně bezpečné. Míní přitom, že za současného stavu poznání lze konstatovat, že přínosy těchto nových technologií pro zlepšení kvality života všech významně převyšují aktuálně známá rizika.

 

Projekty

V Jeseníku v současné době s využitím 5G sítí mimo jiné vyvíjí chytrou aplikaci Oscar senior pro péči o seniory na dálku. Už dnes ji využívají tisíce zákazníků například v USA. Automatizací jednoduchých prvků péče a digitálním přenosem informací mezi čidly v obydlí klienta a pečovatelskou službou získávají pečovatelé čas na to, aby kvalitněji obsloužili víc seniorů.

 

Na Gymnáziu Jeseník zase mají evropsky velmi úspěšný školní Robotický tým R.U.R. Studenti zde programují Lego roboty. 5G technologie chtějí zrychlit reakční dobu robotů na povely.

 

To jesenická Střední průmyslová škola otevírá nový studijní obor Informační technologie a nové učebny pro robotiku, drony, RC modely. Plánuje využít chytrá řešení pro šetření s energiemi a ostrahu objektů.

 

A konečně společnost FENIX, která patří k průmyslovým a inovačním lídrům Olomouckého kraje, zvažuje, že 5G sítě využije ve svém závodě. Proto, aby posílila robotizaci a automatizaci výroby.

 

Budoucnost

Na jednání v Jeseníku také od tamního senátora Miroslava Adámka zaznělo, že rychlý internet i do těch nejmenších obcí je v 21. století základním předpokladem pro ekonomický růst regionu. Účastníci nabitého pracovního dne si to samozřejmě uvědomují. Nejen proto a nejen Jeseníku, ale všem municipalitám, která vyhrála soutěž „5G pro 5 měst“, jsou tak MPO a MMR připraveny s pilotními 5G projekty pomoci. Stejně jako s poskytováním informací včetně konzultací. Jednání s vedením samospráv a veřejností přímo v regionech proto budou pokračovat. Uskutečnit by se měla v Bílině, Karlových Varech, Plzni a Ústí nad Labem.