11.07.2020

CEMR zveřejnil analýzu k dopadům pandemie COVID-19 na místní samosprávy v EU

Evropská města a regiony jsou v důsledku krize COVID-19 pod extrémním finančním tlakem. Zatímco výdaje městům v souvislosti se zaváděním nouzových opatření rostly, příjmy prudce poklesly a další pokles je očekáván i v následujících měsících. Ztráty místních a regionálních samospráv ve všech zemích Evropské unie dosahují k miliardám EUR. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) přináší první analýzu zpracovanou ve spolupráci s 21 národními asociacemi reprezentujícími místní a regionální samosprávy ze 17 evropských zemích.

Zpráva podrobně popisuje, jak místní a regionální vlády musely přijímat nouzová opatření v oblasti zdraví, zavádět opatření v oblasti sociální podpory a přizpůsobovat poskytování pravidelných služeb novému kontextu, a to často se značnými náklady. Například v Portugalsku zavedly obce širokou škálu opatření, včetně dodávek potravin a léčiv do domácností, ubytování pro zdravotnické pracovníky a nouzové finanční podpory zranitelných skupin.

Pokles příjmů je způsoben zejména ztrátou daňových příjmů v důsledku zpomalení nebo přímého zastavení ekonomických a obchodních činností. Například v Německu se odhaduje, že daňové příjmy obcí v roce 2020 klesnou o 15,6 miliard EUR, české obce očekávají v roce 2020 v porovnání s loňským rokem pokles místních příjmů o 20%.

Tyto ztráty se výrazně liší v závislosti na místním finančním systému jednotlivých zemí, například na tom, zda příjmy místních samospráv závisí především na vlastním zdanění nebo na alokaci z národních daní, a také na ekonomickém profilu každého území. Obce a regiony závislé na cestovním ruchu byly zasaženy obzvláště tvrdě.

Zpráva zdůrazňuje, že pro některá města a regiony bude klíčové, zda budou schopny i nadále poskytovat základní služby. Řada evropských území již trpí nedostatečnými investicemi, které v důsledku krize byly zredukovány. Jak z analýzy vyplývá,  většina národních vlád poskytla obcím a regionům bohužel zatím malou finanční podporu, a pokud taková podpora existuje, nestačí pokrýt jejich ztráty a zvýšené výdaje.

V této chvíli je zásadní, jaká podpora jak ze strany Evropské unie, tak ze strany národních vlád bude směřována k samosprávám, aby krizí prošly s co nejmenšími negativními dopady na místní ekonomiku a sociální situaci občanů. Bez této podpory by krize COVID-19 mohla vést k trvalému poklesu místních a regionálních veřejných investic, ke kterému došlo po finanční krizi v roce 2008.

CEMR také vydal prohlášení, ve kterém upozorňuje na značný negativní dopad pandemie na místní a regionální samosprávy, především co se týče ekonomických důsledků. CEMR vyzývá Evropskou komisi a národní vlády, aby úzce spolupracovaly s místními a regionálními samosprávami na procesu obnovy ekonomiky. Je nutné, aby podpora, pokud má být účinná, byla šitá na míru různým úrovním a typům samospráv a specifikům daných území. CEMR vítá navržené iniciativy Evropské komise, jako např. Coronavirus Response, Recovery Plan nebo posílení víceletého finančního rámci pro období 2021-2027, a v této souvislosti požaduje zachování silné politiky soudržnosti jako nástroje nejen pro vyrovnání územních rozdílů, ale také pro řešení náhlých krizí jako je tato.

Celý text analýzy a prohlášení CEMR k dopadům pandemie COVID-19 na místní samosprávy naleznete v příloze tohoto článku.

Zdroj: www.ccre.org

Zpracovala: Gabriela Hůlková