26.04.2021

Výzkum: přetížení a nedostatečná podpora obcí a jejich škol

Svaz se zapojil do realizace meziresortního akademického výzkumu, jehož cílem je získat informační podklad pro zvažovaná opatření pro podporu obcí a jejich škol. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníku.

Dotazník je určen pro zjištění potřeb obcízmapování aktivit obcí vůči školám a pro zjištění názoru na uvažovaná opatření pro jejich podporu. Anonymizované výsledky dotazníku budou poskytnuty mimo jiné také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu vnitra.

Dotazník může vyplnit zde: https://www.click4survey.cz/s4/41346/podpora-obci Další informace a pokyny v přílohách níže.

Dotazník bude anonymizován, odpovědi jsou důvěrné. Výzkum navazuje na již uskutečněné šetření mezi dvěma tisícovkami ředitelů základních škol a je uskutečněn ve spolupráci s ministerstvy školství, vnitra a financí.

Osoba, na níž je možné obracet se s dotazy: Jakub Černý (24688431@fsv.cuni.cz / 604 513 158)

Deadline pro vyplnění je 10. května (včetně).


Výzkum v otázkách a odpovědích 

K čemu je výzkum dobrý?

Dotazník je určen pro zjištění potřeb obcí, zmapování aktivit obcí vůči školám a pro zjištění názoru na uvažovaná podpůrná opatření. Cílem je od začátku provádět uvážené kroky v úzké spolupráci s obcemi a získat pro budoucí kroky důkladný informační podklad.

Výzkum je realizován pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Na interpretaci získaných dat bude SMO ČR spolupracovat a využije je i pro vlastní potřebu.

Kdo má dotazník vyplnit? Pro koho je určen?

Dotazník je určen všem obcím (i když nezřizují školu nebo školku). 

V obcích bez rozšířené působnosti čekají v dotazníku otázky jen na starostu, ale otázky jsou redukovány.

V obcích s rozšířenou působností (ORP) čekají v dotazníku jiné otázky na starostu, jiné na tajemníka a jiné na zástupce útvaru školství. Pro všechny je stejný odkaz, ale díky filtrování se každému zobrazí jen jeho příslušná sada otázek. (Ve vzorovém dotazníku - viz soubory níže - je odlišeno, které otázky se zobrazí starostovi, které tajemníkovi a které vedoucímu útvaru školství. Je potřeba, aby dotazník vyplnili všichni tři respondenti.)

Samozřejmě je možné, aby za uvedené osoby dotazník vyplnili jejich podřízení, ale otázky pro starostu by měl vyplnit buď přímo starosta, nebo některý z vysokých představitelů obce věnující se oblasti školství.

Jaké otázky dotazník obsahuje?

Viz soubory připojené níže.

Co když nezřizujeme školku ani školu, máme dotazník přesto vyplnit?

Ano, dotazník prosím vyplňte, i když nezřizujete školu ani školku. V takovém případě Vám vyplňování dotazníku zabere cca 5 minut (průměr Vašich kolegů, kteří dotazník již vyplnili).

Stát o obcích už informace má? Zjišťuje je dotazníkem znovu?

Ne. Díky meziresortní spolupráci se povedlo mnohé informace získat z databází státní správy, část informací ale ze zdrojů státní správy získat nejde, a v případě postojů a konkrétních činností ani nikdy nepůjde. Dotazník tedy sbírá pouze takové informace, které jsou pro účely výzkumu nezbytné a zároveň je není možné získat ze státních databází. Několik desítek dalších potřebných informací o obcích a jejich školách poskytnou ze svých databází ministerstva školství, vnitra a financí.

Mohu se k vyplňování dotazníku vrátit?

Ano. Dotazník si lze uložit a znovu se k němu kdykoli vrátit. Pokud jste dokonce dotazník už odeslali a zapomněli jste v něm něco vyplnit, můžete dotazník znovu otevřít, vyplnit jen zapomenutý údaj a dotazník odeslat podruhé. Díky tomu, že vyplníte IČO obce, budou výzkumníci schopni Vaše odpovědi spárovat.

Děkujeme za spolupráci!