04.04.2023

Videopozvánka na XIX. volební Sněm Svazu měst a obcí ČR

17. - 19. května se stane Olomouc hlavním městem pro samosprávy! Na XIX. sněmu si starostové členských obcí Svazu zvolí své reprezentanty na další 4 roky a pro všechny zástupce i zaměstnance samospráv čeká bohatý odborně-zábavný program na Komunálním veletrhu 2023.

XIX. volební sněm Svazu + Komunální veletrh 2023

HARMONOGRAM

Datum Program Kde Pro koho je určen
Středa 17. května
  • Zahájení Komunálního veletrhu 2023
  • Odborný program na téma nízkoemisní mobility a zelené energetiky (pořádá SMO ČR)
Výstaviště Flora Olomouc Pro všechny zástupce samospráv, tajemníky, úředníky a další odborníky členských i nečlenských obcí
Čtvrtek 18. května
  • Zahájení XIX. sněmu SMO ČR
  • Volby do orgánů Svazu
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC Pro hlasující zástupce členských obcí Svazu
  • 2. den Komunálního veletrhu
  • Odborný program na téma Kyberbezpečnost, spisová služba, digitalizace a ochrana osobních údajů, veřejné zakázky, energetická bezpečnost a odpadové hospodářství v praxi měst a obcí (pořádá veletrh)
Výstaviště Flora Olomouc Pro všechny zástupce samospráv, tajemníky, úředníky a další odborníky členských i nečlenských obcí
Pátek 19. května
  • 2. den XIX. sněmu SMO ČR
  • Účast vrcholných představitelů státní správy
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC Pro hlasující zástupce členských obcí Svazu
  • 3. den Komunálního veletrhu
  • Odborný program na téma Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a civilní obrana v praxi měst a obcí
Výstaviště Flora Olomouc Pro všechny zástupce samospráv, tajemníky, úředníky a další odborníky členských i nečlenských obcí

Více na XIX. volební Sněm SMO ČR | smocr.cz a Komunální veletrh.cz