10.01.2022

Věcná břemena – otázky a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor cenové politiky, dne 6. ledna 2022 zveřejnilo souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, který se týká věcných břemen dle právní úpravy účinné od 1.1. 2021.

Souhrn je ke stažení níže či na stránkách MF ČR Otázky a odpovědi - věcná břemena | www.mfcr.cz.

Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce