02.01.2023

Svaz měst a obcí spustil bezplatnou webovou aplikaci Diář starosty

Internetová aplikace Diář starosty je pro Vás zdarma. Svaz měst a obcí ji vytvořil jako rozšířenou verzi své oblíbené stejnojmenné publikace. Má pomoci samosprávám zorientovat se v povinnostech ve vztahu k státní správě. Její obsah si uživatelé mohou sami upravovat.

Aplikaci Diář starosty naleznete na diarstarosty.smocr.cz.

Svaz měst a obcí aplikaci spouští na základě velkého zájmu a kladného přijetí tištěné stejnojmenné publikace Diář starosty. Stejně jako kniha obsahuje i webová aplikace povinnosti z oblasti výkaznictví ve vztahu k orgánům státní správy. Uživatelé si mohou povinnosti vyhledávat buď dle data (pokud je povinnost vázaná na konkrétní datum) nebo dle oblasti, které se týkají. Údaje budeme průběžně aktualizovat a o změnách budou uživatelé informováni. Po přihlášení si mohou uživatelé obsah rozšířit i o další povinnosti, které spadají do jejich agendy. Aplikace také umožňuje si nastavit emailové notifikace 30, 14 či 7 dní před termínem nebo i v den povinnosti.

Jak aplikace funguje?

  1. aplikace je volně přístupná i bez přihlášení na diarstarosty.smocr.cz
  2. členové Svazu k přihlášení použijí údaje k účtu na web Svazu www.smocr.cz (není třeba nová registrace)
  3. po přihlášení je možné si vytvořit tzv. Můj diář
  4. do Můj diář si lze ze seznamu Povinnosti uložit jen to, co uživatele zajímá
  5. Můj diář umožňuje nastavení emailových notifikací ve 4 termínech (v den povinnosti či 30, 14 nebo 7 dní předem)
  6. uživatel si může rozšířit obsah o své povinnosti (třeba termíny spojené s dotačními programy)
  7. přes záložku do kalendáře si můžete zadat povinnosti i do svého kalendáře (např. Outlook)

Podrobnější návod naleznete zde: Návod | diarstarosty.smocr.cz