18.09.2023

Stanovisko ÚOHS k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ

V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023 Sb. V rámci této legislativní změny došlo také k úpravě § 255 odst. 1 ZZVZ, který se týká stanovení výše kauce.

Vzhledem k tomu, že mohou v souvislosti s novelou vznikat určité nejasnosti v tom, jak kauci skládat, vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže následující stanovisko, v němž tuto problematiku vysvětluje. Stanovisko naleznete v příloze níže.

ZDROJ: Tiskové oddělení ÚOHS