01.12.2021

Školní sběry tříděných odpadů

Dopisem místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala si dovolujeme upozornit na novou povinnost obcí související s novelou Zákona o odpadech.

Nová zákonná povinnost vyplývá ze Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. V § 20 jsou řešeny školní sběry a je zde stanovena nová povinnost pro školy, na kterou bychom Vás rádi upozornili.

V příloze naleznete plné znění dopisu a Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru, který je nutné ke splnění této povinnosti.