16.04.2021

Seminář 12 výzev regionálního rozvoje: Životní prostředí regionů lze sledovat i v záznamu

Seminář proběhl 12. dubna. Vrátit se k němu můžete prostřednictvím záznamů i prezentací přednášejících.

V rámci cyklu 12 výzev regionálního rozvoje se 12. dubna 2021 od 13 hod. uskutečnil v řadě již třetí seminář s názvem Životní prostředí regionů. Na programu se mimo jiné probírala problematika sucha s plánovanými adaptačními opatřeními, priority ministerstev pro další období, dotační výzvy pro obce, nástroje na snížení negativních dopadů klimatické změny či příklady dobré praxe v oblasti energetické soběstačnosti a protipovodňových opatření obcí.

Semináře v rámci cyklu jsou pořádány Ing. Milanem Pourem, poslancem Parlamentu ČR pod záštitou Svazu měst a obcí ČR.

Záznam můžete zhlédnout v archivu zde.